top of page

Louis Jensens firkantede historier (2009)

   

Jeg går på kursus - dansk på mellemtrinnet - og det er helt fantastisk... Jeg er supervild med det. Stort set alt hvad vi laver er øjenåbnende og klar til brug. Fantastisk. Et fast indslag på kurset (har flere kolleger, der har været igennem det) er Louis Jensen - og har man været der, forstår man hvorfor. Louis Jensen er fantastisk. Vi arbejdede bl.a. med hans firkantede historier.

   

 • Jeg læste et udvalg af historierne højt.

 • Klassesamtale om historiernes karakter. (groteske, fantastiske fortællinger)

 • Eleverne får hver deres historie udleveret

 • Enkeltvis øver de højtlæsning af historien

 • Højtlæsning i rundkreds uden kommentarer til hver enkelt, men med afsluttende kommentar til alle

 

 • Hver elev fik et A3ark med en firkantet historie i øverste højre hjørne.

 • Eleven illustrerer historien ud fra krav om, at det er det vigtigste, der skal fremhæves / gøres stort.

 • Billederne hænges op som en frise.

 • Børnene præsenterer egen illustration. Samtale om sammenhængen mellem ord og billede.

 

 • Jeg forbereder 3 plastiklommer med sedler påskrevet hhv. personer, navneord og udsagnsord. Alle trækker 2 sedler fra hver lomme.

 • Hver elev skriver en firkantet, grotesk historie, som indledes "En syvhundrede og syttende gang...." (tallet valgfrit). Alle de trukne ord skal indgå

 • Historierne læses højt.

bottom of page