top of page

Dem bør du kende    (11/12)     

Denne aktivitet har været lidt af en succes... Det tager 10-15 minutter - lidt udenfor fag som sådan... Lidt dansk/historie-agtig - men mest bare en form for almen viden og samtidig igen en øvelse, hvor børnene skal finde oplysninger hjemme, som de bringer videre til klassen.

Jeg fandt på en WIKI-side en liste over de mest betydningsfulde personer i det 20. århundrede. Med inspiration i denne liste - og lidt tilføjelser af mine egne - har jeg lavet 25 guldindrammede portrætter med vigtige personer.

Denne aktivitet har været et fast element på skemaet (og lige nu slår det mig, hvor jeg elsker faste elementer på skemaet - noget som gentager sig uge efter uge...) Opgaven har været den samme uge efter uge. En person blev hængt på opslagstavlen hver torsdag. Herefter var opgaven at eleverne til den efterfølgende torsdag skulle finde MINDST tre oplysninger om vedkommende. Når så vi nåede torsdag, åbnede jeg et word-dokument med et billede af vores personlighed, og så tog vi et par runder i klassen, indtil alle oplysninger var skrevet sammen. Jeg har en gemen ti-finger, så jeg skriver næsten lige så hurtigt, som børnene taler. Disse "biografier" blev hængt op i klassen - evt. sammen med billeder som eleverne havde fundet og printet ud. 

Og hvad kan vi så bruge det til?

Tja.... En øvelse i at indhente og sortere oplysninger. - 
Og øh... Så får vi en dejlig masse viden om vigtige personer, som børnene absolut kan bruge fremadrettet. Jeg elsker viden... 
Tjo... Og så giver det anledning til samtaler i alle mulige retninger om vigtige begivenheder i verdenshistorien...

Her kan du se mine personer...

bottom of page