top of page

Elevstyrede skolehjemsamtaler i 5.b - 2019

Jeg fik idéen fra en Gustavs mor, Line. Gustav er en af mine elever. Line fortalte om elevstyrede skolehjemsamtaler
på hendes skole, og jeg blev straks interesseret. Jeg er stor tilhænger af, at forældrene altid får noget med hjem fra en skolehjemsamtale. At det ikke bare er en sludder for en sladder - når man bare gentager sig selv og bruger floskler som: "Vi er glade for at have dig i klassen" eller "Du er jo en sød elev." Jeg må indrømme, at jeg altid er gået fra mine egne børns skolehjemsamtaler med en følelse af at det ikke helt var godt nok... (undskyld mine børns lærere). Min datter sagde til mig efter en samtale: "Mor - det er jo sådan noget, de siger til alle elever." Så hun følte sig også ramt af "ligegyldighederne."

Nå.... Tilbage til sagens kerne. Jeg har siden 1. klasse haft tradition for at tale åbent og ærligt med forældrene i min klasse. Det giver nogle ret skarpe samtaler. Men her i 5. - hvor eleverne har været med siden starten af 4. klasse - så var tanken om elevstyrede skolehjemsamtaler en kærkommen gæst. 

Forløbet var nogenlunde sådan her: 

Eleverne fik en "designopgave" - nemlig på 5 minutter at vise og fortælle deres lærere og forældre, hvem de er som skoleelever, hvordan de arbejder, og hvad de har lært. Dernæst begav de sig på "feltstudie" i eget skoleliv. De skulle indsamle så mange konkrete materialer som muligt (fra fotoalbums, skoletube, fysiske materialer osv.) I denne fase skulle de også udfylde arket: "Mit liv som skoleelev - poesibogen" for at komme lidt tættere på sig selv - især for de elever, som har svært ved at sætte ord på deres elevrolle. Der ud over lod jeg alle børn skrive navn på et A3-ark. Jeg gav drengenes ark til pigerne og pigernes til drengene. De gik hver for sig og skulle nu udfylde alle sedler med tanker om, hvordan de hver især "er" - eller opfattes af kammeraterne - som skoleelever. Og kun i positive vendinger. Desuden måtte alle gerne interviewe klassekammerater, hvis de gerne ville vide mere om sig selv. I fasen: "Idé-generering" skulle eleverne sortere og strukturere deres idéer - og alt deres indsamlede materiale. De skulle lave en opskrift på, hvordan præsentationen skulle forløbe. I fabrikationsfasen skulle alle så igang med at lave deres præsentation. Her kan du se en PPT med forløbsbeskrivelsen. De fleste af mine elever i 5.b arbejdede med udgangspunkt i en power point. Det giver dem en klar struktur at holde fast i - både undervejs i forløbet, men også under fremlæggelsen. 

Tidsforbruget til elevernes forberedelse strakte sig over 3 ugers danskundervisning plus en projektdag (alle lektioner 8-14). Jeg har - som nogen måske har luret - taget udgangspunkt i Designcirklen - den bruger jeg ofte, når jeg gerne vil fastholde eleverne længst muligt i forberedelserne. Mange børn vil gerne hurtigst muligt ind i fabrikationsfasen. Altså - så snart de skal "igang", så åbner de en power point. Faktisk inden de ved, hvad der skal være i den. 

Vi gennemførte 24 skole-hjem-samtaler fordelt på to dage fra 14-18. Der var sat 20 minutter af pr. elev - inkl. tid til at gøre klar. Elevernes præsentationer tog mellem 4-10 minutter. Herefter kommenterede vi direkte på deres resultat - både produktet og fremlæggelsen heraf. Dernæst var der cirka 5 minutter til at samle op, hvis der var noget, forældrene gerne ville tale om. 

Hanne og jeg sad efter den første dag, hvor vi havde gennemført 12 samtaler - og tænkte: "Vi kunne faktisk godt tage 4 mere". Vi var helt høje af begejstring. Alle børn var ret fantastiske - i forhold til de forventninger vi havde. Nogle børn overraskede SÅ positivt, at jeg næsten blev tårevædet. En enkelt skuffede lidt. Men det var det hele. Det var så super...

Manglede forældrene noget?

Jeg skrev til dem efterfølgende og spurgte. Kun to svarede, at de godt ville have talt lidt mere om deres børn, men at det havde været en god oplevelse at se deres børn præsentere - og at børnene havde fået noget fantastisk ud af det. Vi blev enige om, at vi sagtens kunne skrive os ud af resten, så det gjorde vi. 

Næste år - i 6. klasse - vil jeg fra skoleårets start lade børnene lave et arkiv, hvor de skal gemme deres produkter / fotos / filmklip osv. igennem skoleåret. Det vil give dem et virkelig godt udgangspunkt for endnu en gang at lave en præsentation til en skolehjemsamtale. Vi udvikler den til næste år - helt sikkert. Hvordan og hvorhen ved jeg ikke helt endnu. Men det bliver helt klart en gentagelse af succesen. 

bottom of page