top of page

Erfaringer med staveord og opgaver som hjemmeopgave

Hjemmearbejde..... Måske er det et kontroversielt emne. Vi har i hvert fald blandede følelser omkring, hvorvidt vi skal pådutte børnene skolearbejde i fritiden.

Personligt ville jeg ønske, at mine egne børn havde haft lektier for, men det havde ingen af dem for alvor. De gik i skole under reformen, hvor lektie-arbejdet skulle være en del af den længere skoledag. Men ærlig talt, så var det en fuser - og nu har jeg en søn, der er næsten igennem STX, hvor lektiemængden er ENORM i forhold til folkeskolen. Så for ham var det et kæmpechok, at nogen pludselig forventede, at han skulle lave 2-3 timers lektier om dagen, når han var vant til at lave 0.

Det er IKKE et superstærkt argument for lektier i folkeskolen. Lad mig prøve med et andet:

Jeg tror, at hjemmearbejde (ikke lektier) kan give forældrene et større indblik i børnenes skolearbejde, deres arbejdsindsats og engagement, deres koncentrationsevne.

Jeg tror, at rigtig mange af mine elever vil profitere af at sidde derhjemme - og arbejde med skolerelaterede opgaver i deres eget tempo. Jeg tror, det vil give dem en idé om, at skolen er andet en sjov og leg. Jeg tror, det vil hjælpe dem med at træne noget, de ikke lige får trænet i skolen. 

Så jeg har lavet hæfter med staveord samt opgaver - beregnet til 3. klassetrin. Det bestemmer man dog selv. De er tilpasset min personlige kommende 3. klasse:-)

Jeg laver ikke hæfter til 1. og 2. klasse, da jeg kun producerer ting, jeg selv skal bruge.

Der kommer flere hæfter i serien. Jeg skal jo bruge til et helt skoleår, tænker jeg.

KOMMENTAR (06.11.2022)

Jeg synes faktisk, det går virkelig godt med ugeopgaverne. I starten havde jeg et par skeptiske forældrepar, som mente, at det ville blive svært hjemme hos dem at få gennemført at lave lektier. Jeg var nødt til at sige til dem, at det nok skulle gå alt sammen. 

"De skal bare lige vænne sig til formatet, så skal det nok køre", lovede jeg til forældremødet.

Og ganske rigtigt - tilbagemeldingerne lyder, at rigtig mange børn selvstændigt laver opgaverne nu, fordi de virker kendte og genkendelige. 

Enkelte børn SKAL have voksenhjælp. Men det ER også bare nødvendigt for nogle børn, at forældrene træder til og træner hjemme, hvis de for alvor skal rykke - og her tvinger ugeopgaven både børn og forældre til at gøre en samlet indsats. 

Hver mandag afleverer de den "gamle" ugeopgave - og jeg udleverer dem, jeg har rettet fra ugen før. Jeg skriver en ganske kort kommentar på opgaverne - enten at de har lavet et super arbejde, at den er godt løst, at de har været grundige - eller at de må gøre sig mere umage. Men altid i en venlig tone. 

Vi laver staveordene sammen i klassen. Dem retter jeg også. Det tager faktisk ikke ret lang tid. Nogle gange kommer jeg lidt bagud, og så hænger jeg på en søndag med rettearbejde, men for det meste er der styr på de ti løbet af ugen.

Jeg ved, at de her børn nu i langt højere grad får trænet nogle enkle danskfaglige ting  - og de får i hvert fald øvet sig i at have en hjemmeopgave, som skal løses. 

 

KOMMENTAR (21.01.2023)
 

Jeg er i gang med at lave hæfte fire om solsystemet. Jeg har besluttet at ændre på udformningen af staveordene. Jeg overvejede helt at droppe dem, men jeg vil dog gerne forsøge at holde fast i det. Jeg oplever dog, at en del børn ikke øver dem, at de er for svære for nogle børn og for lette for andre børn.

Nu har jeg brugt en form, som jeg også anvendte på mine tidligere klasser - nemlig staveord i tre niveauer. Det betyder, at jeg dikterer en farve ad gangen - de grønne børn skriver det grønne ord osv. Man behøver ikke føle sig udstillet, for man vælger jo på forhånd hjemmefra, hvilket ord, man øver sig på. 

Så må vi se, hvordan det bliver modtaget. Jeg er stadig i gang med opgaverne i hæfte 3 om europæiske storbyer.

Rigtig mange børn kan godt lide lektierne. Nogle børn er absolut modvillige, men laver dem nu selvstændigt, fordi de efterhånden kender mønstrene i opgaverne. Og så understøtter træningen på glimrende vis den undervisning vi har omkring stavning og grammatik.

Jeg fortsætter skoleåret ud:-)

KOMMENTAR 27.november 2023

 

Det kører altså rigtig godt med hjemmeopgaverne. Årets første opgaver om insekter kunne jeg rigtig godt lide. Senere har jeg lavet opgaver om Oldtiden, hvor teksterne var ret svære - og det har jeg taget til efterretning i de nyeste sæt, som tager udgangspunkt i dinosaurer. Jeg har ét barn, som ikke laver ugeopgaverne. Jeg har særlige aftaler med to familier, hvor forældrene bestemmer antallet af opgaver i forhold til familiens og barnets overskud. Jeg laver en særlig udgave til en stærkt ordblind elev, hvor opgaverne handler rigtig meget om vokaler og om at skrive/tegne efter. Jeg laver også en særlig udgave til vores tilflyttede amerikansktalende pige. Alle børn afleverer ugentligt - og glemmer de, så husker de ugen efter eller på et senere tidspunkt. Jeg er IKKE kategorisk i forhold til afleveringsdato. Jeg vil bare gerne have, at børnene laver opgaverne.

 

Opgaverne er en blanding af kendte og nye opgavetyper. Jeg lægger mig op ad de emner, vi arbejder med i f.eks. Skrivevejen, hvor børnene lige nu præsenteres for udsagnsled og grundled - altså sætningsanalyse. Det tager jeg med ind i hjemmeopgavehæfterne, så de også får øvet sig lidt der. 

 

Mine elever er blevet virkelig skrappe til at stavelses-dele. De er gode til lydrette og ikke-lydrette vokaler. De kan skelne mellem navneord og udsagnsord - og jeg er overbevist om, at det handler om, at dette har været gennemgående temaer i ugeopgaverne. De har delt SÅ mange ord, så det efterhånden sidder godt fast hos alle. De får også trænet håndskriften - og rigtig mange har styr på placering af bogstaver i bogstavhusene. Og så ryger der en masse tekst igennem blyanten, og det er altså hårdt arbejde for nogle børn, men også nødvendigt arbejde. 

 

Så jeg er godt tilfreds - og - skal lige siges - ingen forældre brokker sig. Børnene brokker sig heller ikke mere:-)

 

KOMMENTAR 15.marts 2024

Jeg har for alvor fået øje på, hvad hjemmeopgaven og den træning, den medfører, betyder for børnenes danskfærdigheder. De får ugentligt trænet stavelsesdeling, forståelsen af sætninger, at skrive i hele sætninger, at bruge punktum og stort bogstav, håndskrift, ordklasser, navneord nutid/datid og ental/flertal. Alt dette peger ind i noget, vi arbejder med i danskundervisningen. Jeg lægger mig blandt andet ret meget op ad, hvad vi arbejder med i SKRIVEVEJEN. Og det virker. Børnene får VIRKELIG noget til at sidde fast - og den skrivetræning, altså opgaver med krav om hele sætninger, sammenhængende tekst, punktummer og store bogstaver, det giver virkelig pote. Det er tydeligt at se, at de udvikler sig. 

Jeg har for nylig skrevet til forældrene om mine tanker om hjemmeopgaven. Jeg har også bedt dem om tilbagemeldinger. Her skal du få lov at læse nogle af dem. Jeg HAR kun fået positive tilbagemeldinger, så jeg gemmer ikke på de negative. Jeg har også forældre, som godt tør fortælle mig, hvis der er noget, der ikke fungerer. Det er i hvert fald mit indtryk. Jeg tror, oprigtigt, at jeg har fået alle med på båden, fordi jeg har været vedholdende nu igennem lidt mere end halvandet år. Børnene kender rutinen, formen, opgavetyperne. Det er hårdt arbejde for nogle børn, som en mor sagde til mig, da jeg var forbi Skolecup-turneringen. "Der er stadig modstand på hjemme hos os, men når han først kommer i gang, så bliver det lavet uden brok. Og jeg er glad. Det er dejligt, at vi forældre kan følge lidt med i, hvad vores børn laver."

Her er, hvad en mor skrev: 

Herhjemme er ugeopgaver og hjemmearbejde blevet en god og fast implementeret del af ugen. Hjemmeopgaverne giver vi forældre en god mulighed for at komme lidt “tættere på” - hvad arbejder I med i skolen, hvad fylder fagligt, hvad bøvler og hvad kører. Det fungerer rigtig godt. Om end “vi” (BARNETS NAVN) uden tvivl har mest hjemmearbejde sammenlignet med venners børn, er det ikke noget, BARNETS NAVN oplever som “snyd”. For os gør faste “lektie-blokke” (pt. to gange ugentligt) forskellen - der diskuteres aldrig om det nu også er nødvendigt, om tidspunktet og der er god forældrenormering til evt, hjælp pga. det valgte tidspunkt.

En anden skrev: 

Hej Ann-Berit
Det er super godt med hjemmeopgaver i både dansk og matematik, så får vi også en fornemmelse af, hvordan det står til. Nogle gang er vi lidt fortravlede herhjemme, så der kan smutte en i ny og næ.

En tredje skrev:

Hej Ann-Berit!

Vi ELSKER hjemmeopgaverne! Elsker måden BARNETS NAVN sidder helt koncentreret og laver lektierne selv - og engang imellem spørger os om noget.

Vi ville ønske at storebror havde skullet sidde med hjemmeopgaver på samme måde - og lære at blive god til at gøre noget, som ikke nødvendigvis er af lyst eller interesse.
Dét ville have hjulpet ham meget på sigt.

Så fuld opbakning til hjemmeopgaver herfra!! 🙌🏻👏🏻

bottom of page