top of page

Faglig læsning om dyr       

Det er vist et klassisk forløb i 2. klasse - et forløb om faglig læsning om dyr.
Det vigtigste for mig i dette fire ugers forløb har været, at undgå at børnene bare høvlede en masse fagbøger om dyr igennem - og så kalder vi det for faglig læsning, MEN at børnene faktisk blev undervist i, hvordan man skal læse en fagtekst - og med fokus på at børnene SKAL kunne huske indholdet ved hjælp af forskellige metoder og skabeloner. Vi taler rigtig meget om læsning i 2.b. Jeg har sådan et oplæg, jeg bruger gang på gang, hvor vi taler om, at en god læser skal kunne afkode, have viden om ord og sprog, have viden om verden, have viden om læsestrategier, have viden om teksttyper og have meta-bevidsthed om læsning. De kender faktisk godt ordet meta-bevidsthed i 2.b:-) Læseforståelsen har været et omdrejningspunkt i dette forløb. Allerførst i forløbet skulle børnene lære at læse en hjemmeside - selvfølgelig danske-dyr.dk. Her skulle de først (med en makker) vælge et dyr og læse om det. Hvad mine to hurtigste elever ikke var klar over, var - at da de var færdige med at læse og råbte: "Vi er færdige," så kom jeg og lukkede vinduet ned og bad dem notere, hvad de kunne huske. De kunne INTET huske - og så måtte jeg fortælle dem, at godt nok havde de læst hurtigt, men de havde ikke løst opgaven optimalt, fordi fagtekster skal læses på en helt anden måde. Det var en øjenåbner for de fleste. 
Det har vi bare brugt rigtig meget tid på... At snakke om, at det ikke gælder om at være først færdig - eller den hurtigste læser - eller læse flest bøger, men netop om at være grundig og få så meget viden med sig som muligt. Og hvis der er noget, man ikke forstår, skal man læse det igen - eller huske at spørge.

Vi lagde ud med en "dyrenes rekord-tirsdag", hvor vi tog udgangspunkt i følgende oplæg, som kan bruges til at lave en aktiv dag med børnene, hvor de skal måle egen evner med dyrenes rekorder. De skulle også tegne dyr i naturlig størrelse med gadekridt i skolegården. De kunne vælge mellem giraf, elefant og hvidhaj. 
Det var en skøn dag. Børnene var aktive og lærte en masse sjovt om dyr.

PPT-oplæg til dyrenes rekord-tirsdag.

Opgaveark til at tegne dyr i naturlig størrelse


TRE PROJEKTTIRSDAGE

Vi er tre klasser på årgangen, og forløbet var struktureret således, at vi hver tirsdag havde projektdag, hvor en lærer havde en gruppe børn hele dagen fra 8-13. 
Børnene var inddelt i blandede hold med lige mange børn på hvert hold. Der var tre værksteder, som tog udgangspunkt i et dyr. Vi havde valgt ud fra en lille fagbog lånt på CFU fra serien "Fagfilur". Her kunne vi få "Isbjørnen", "Frøen" og "Elefanten". 

Første modul (cirka 60 minutter) arbejdede vi med faglig læsning ud fra opgaverne til bøgerne. Resten af dagen var vi kreative.
På isbjørne-holdet lavede børnene isbjørne i hvidler. På elefant-holdet lavede børnene collager af elefanter ud fra en skabelon printet på karton, En hel masse meget smalle strimler papir jeg havde klippet ud af nogle gamle leksikonsider, og som skulle limes lodret på elefantsilhuetten, så de dækkede 100% og fulgte elefantens kontur. På Frø-holdet lavede de foldede hoppe-frøer. 
Desuden lavede børn faktakort på et "dyrespor", som blev hængt op på tørresnore på gangen - og skiftet ud hver tirsdag med nye faktakort.

Fold-en-frø-You-Tube
Isbjørne i hvidler
Skabelon til elefant

Faktakort dyrespor


DET DAGLIGE ARBEJDE MED FAGLIG LÆSNING

Mål til ophæng i klassen

Jeg læser for at .... (til ophæng)


I de resterende dansktimer var det op til den enkelte dansklærer at strukturere eget forløb. Vi har morgenbånd på årgangen og læser hver morgen 20 minutter i klassen. Igennem dette forløb har vi læst "De små fagbøger" om dyr. De er lidt svære, men kun 4 elever i klassen kan ikke læse dem, og har så fået en række andre og lettere fagbøger til rådighed. Børnene har krydset de læste bøger af, og så har vi lavet en række faktakort til bøgerne, hvor børnene skulle skrive to ting, de havde lært ind i dertil indrettede felter, hvorefter kortet skulle hænges op på fællesområdet (alle tre klasser bidrog til en fælles vidensvæg).


Her er:
skema til afkrydsning. Det er nemt at skifte billederne ud i publisher. Hvis du - som jeg - har fotos liggende af de enkelte børn, kan du vælge indsæt<billede - og så markere fotos af samtlige børn. Alle billederne ligger sig ved siden af dokumentet og hænger i første omgang sammen. Klikker man ved siden af, skilles billederne og man kan arbejde med dem enkeltvis. Man kan så skifte hvert foto ud med et af dem i skemaet, ved at markere billedet af barnet, flytte det via den lille "firkant" midt på billedet og flytte det hen over billedet i skemaet. Giver det mening??


Faktakort


I 2.b skulle vi lære mest muligt om at læse fagtekster. Desuden er det altid vigtigt for mig, at børnene lærer noget om samarbejde, så en del af opgaverne handlede i virkeligheden også om f.eks. at øve sig i at blive enige om noget ud fra nogle givne rammer. Børnene skulle producere egne fagtekster. Vi har brugt en del tid på at lære at navigere i mapper og på drev, at hente og gemme billedfiler, at åbne, gemme og skrive i word-dokument. At formulere tekster ud fra hukommelsen, for det var forbudt at skrive noget direkte af fra skærmen. Vi har Ipads til rådighed i klassen, og det har begrænset vores brug af PCere. Desuden er der ikke mange PCere til rådighed i indskolingen, og de 14 PCere vi har til rådighed er placeret i et fællesrum, hvor andre børn også arbejder, så det er lidt af en udfordring af holde fokus. Men trænes skal der:-)

Skabelon til produktion af klassens dyrebog


Under læsning af web-siden danske-dyr, skulle børnene lære at lave "betydningskort"

Sandt eller falsk om dyr


Til ophæng: dyrequiz

POLARBEAR.jpg
bottom of page