top of page

Gruppediktat                                                                                 

Jeg synes ikke rigtig, diktater fungerer efter hensigten... Det hele startede egentlig med min tidligere (fantastiske) kollega Lotte Ladefoged, der som læsevejleder ikke var så vild med den klassiske diktat - eller diktathæfterne generelt. For hæfternes øvelser understøttede egentlig ikke den forståelse for staveregler og staveprocessen, som Lotte efterlyste. (Undskyld til alle jer, der laver fine diktathæfter. Måske har vi bare kigget det forkerte sted)

Den tyggede jeg lidt på - og endte med - sidste forår - at skabe og afprøve fænomenet "gruppediktat" - og ikke for at prale - for det må man ikke!! - men jeg synes faktisk, det er en brandgod idé.. Du har måske tænkt og gennemført samme arbejdsform. Jeg har bare aldrig set det før

Jeg brugte staveprøven ST5 (i slutningen af 5. klasse) som udgangspunkt for at dele børnene ind i mindre grupper efter niveau.

Herefter fik hver gruppe en af nedenstående diktatsæt. Jeg har selv lavet dem, så de er måske i virkeligheden ikke exceptionelle, men idéen er god nok!

I diktatsættet findes 3-4 ark (afhængig af antal elever i gruppen). Hver elev får forskellige ark, men med de samme diktatord og sætninger. På hvert ark mangler der forskellige ord - og andre ord er fremhævet med fed skrift. Det er som sagt forskellige ord, der er fremhævet på de forskellige ark. Hver gang en elev har tre fremhævede ord, har de andre i gruppen en blank linje i stedet. Eleven med de fremhævede ord læser sætningen højt og gentager det fremhævede ord. De andre i gruppen beslutter I FÆLLESSKAB, hvordan ordet skal staves. De begrunder HVORFOR ordet staves som det gør - altså overvejer om der er staveregler, der ligger bag - de finder ud af ordklasse, stamme og bøjning. På denne måde får eleverne hver gang sat ord på stavereglerne og diverse omkring de enkelte ord - og bruger det på en måde i praksis. Når eleven så har læst sine tre fremhævede ord, er det næste elevs tur til at læse - og de to tilbageværende skal så blive enige om de næste tre ord. 

Eleverne kan vælge at rette løbende. De kan også vente til allersidst med at rette ordene igennem og forsøge at fastslå, hvorfor de fik lavet de pågældende fejl... Og selvfølgelig hvordan det skal rettes.

Jeg har forsøgt med forskellige fremgangsmetoder. Både disse diktat-ark, men også sedler med sætninger, der ligger blandet på bordet, hvor børnene så skiftevis trækker en seddel - læser sætning højt og derefter diktatordet, som er fremhævet - og de andre skriver i deres hæfte efter samme princip som før.
Jeg synes dog stadig, det er de førstbeskrevne diktatark, der virker bedst. 

I min nuværende klasse har jeg nogle enkelte elever, som har svært ved at koncentrere sig om denne aktivitet. Disse elever er i gruppe med mig. Så kan jeg ligesom styre begivenhedernes gang - og de andre elever kan koncentrere sig om at få det bedste ud af opgaven uden at blive forstyrret. Eleverne lærer hurtigt at arbejde selvstændigt på denne måde (og man slipper faktisk for at rette et hav af diktater fra gang til gang.) 

Jeg synes, denne arbejdsform kræver en form for opsamling en gang imellem, så jeg også har lidt føling med, hvordan den enkelte klarer sig. Derfor bruger jeg også den klassiske diktatmetode ind imellem, hvor de får staveord med hjem - og hvor jeg dikterer, de skriver og jeg retter.. 

Eleverne er meget glade for arbejdsformen. De kan også mærke fremskridt - at det virker for hver enkelt, når man hele tiden skal forholde sig til staveregler, tommelfingerregler og andre regler. 

EKSEMPLER på gruppediktater:

gruppediktat 1 (med udgangspunkt i ST5) for tre personer

gruppediktat 1 (med udgangspunkt i ST5) for fire personer

gruppediktat 2 for tre og fire personer

gruppediktat (udelukkende omhandlende problematikken med nutids-r) for tre personer (pdf)

gruppediktat (udelukkende omhandlende problematikken med nutids-r) for fire personer (pdf)

TILFØJELSE MAJ 2022

Jeg synes stadig gruppediktater virkelig kan noget. Samtalen om stavning, ordklasse, bøjningsendelser osv. er virkelig værdifuld. Men det tager en krig at lave de dertilindrettede diktatark. Og så bliver man træt og stopper efter fem.

Til gengæld så fandt jeg (og måske skulle jeg bare have tænkt det fra starten) ud af, at det er MEGET lettere, hvis man laver en bunke ordkort, som så ligger i en bunke imellem eleverne. De skiftes til at trække et ordkort, og de andre hjælper hinanden med stavning og grammatik. Det er da simpelt - og giver samme resultat. 

bottom of page