top of page

Kortfilm  (03/2017)

Jeg vil gerne træne analyse og fortolkning. Dels igennem novelle-læsning - men også ved hjælp af kortfilm. Kortfilm er "nemt", kan man sige det? Børnene er optagede af at se filmen. Vi kan se den flere gange og få øje på nye ting hver gang, og det fænger. Men jeg synes ikke, det er let-købt. Jeg synes, det er smart. Det betyder ikke, at de ikke skal lære at analysere tekster, men nu får vi analyse-apparatet trænet i en periode ved hjælp af filmene, så overfører vi det til tekst-analyse på et andet tidspunkt.

"Ska' vi være kærester?" - fra Filmcentralen.

Dette var den første film i runden af kortfilm. Vi snakkede først om at være kærester, og hvad det mon indebar, og nogle af børnene havde søskende, som har kærester og kunne fortælle lidt om, hvad sådan nogle kærester går og laver. Vi snakkede også om, hvorvidt forældre ikke også var kærester, men det var der lidt uenigehed om.

Vi så filmen uden afbrydelser og børnene fik lov til spontant at bidrage med deres umiddelbare tanker. Det kan jeg allerbedst li' - altså at jeg ikke skal styre, hvad børnene skal tænke. Det kommer først senere:-)

Så fik børnene forskellige opgaver.

En gruppe skulle følge Ludvig igennem filmen.
En gruppe skulle følge Alice igennem filmen
En gruppe skulle genfortælle første del af filmen - indtil det sted, hvor mor og far kommer og henter Ludvig
En gruppe skulle genfortælle derfra - og indtil Ludvig skulle på scenen.
En gruppe skulle genfortælle derfra og indtil Alice kommer ind i salen.
En gruppe skulle genfortælle derfra og slutningen med.

Så så vi filmen en gang til - og børnene observerede og lavede notater. Bagefter fremlagde alle grupper deres observationer.

Så snakkede vi om filmens tema - og især "sølvhjertet" - og refererede tilbage til den indledende snak om kærester.

Til sidst så vi filmen for 3. gang.


"De fantastiske 3" - fra Filmcentralen

De fantastiske 3 er en skøn film, som overrasker med sin slutning. I 3.b snakkede vi rigtig meget om at være rummelige, når man er en klasse, og at det er godt, at man er forskellige og kan bruge hinandens forskelligheder konstruktivt i stedet for at håne det, der er anderledes. Og så øver vi os på at bruge berettermodellen. 

(Tavleoplæg på PPT)

"Bror, min bror" - fra Filmcentralen

Bror, min bror er en klassiker. I 3.b snakkede vi først om personer og miljø - hvad kan man få at vide ud fra et øjebliksbillede? Hvad tror vi? 
Vi fik også snakket om jalousi mellem søskende - om forventninger - og om det der med kærester og kærligheden. Og igen - berettermodellen. 

(Tavleoplæg på PPT)

"Lauges kat" - fra Filmcentralen

Med Lauges kat - endnu en klassiker. I 3.b øver vi os på personer, miljø og berettermodel, så det er et gennemgående fokus. Så snakker vi om tema - denne gang om "hvem har magten?" - og hvornår skifter det? Hvorfor er Lauge pludselig den stærkeste til sidst? 

(Tavleoplæg på PPT)

bottom of page