top of page

Kortfilmen: "The wonderful flying books of Mr. Morris Lessmore"      

Jeg har i forbindelse med mit arbejde som bibliotekar vist denne fantastiske kortfilm til en flok elever - selvfølgelig med udgangspunkt i billedbogen - og fordi filmen handler om, hvad bøger gør ved mennesker, og hvad mennesker gør for at holde bøgerne i live. 

Det er en animationsfilm skabt i 2011, som året efter fik en Oscar for bedste kortfilm. Jeg er enig. Den er fantastisk. Der er ingen dialog i filmen, kun musikalsk baggrund. Men det virker perfekt. En af eleverne bemærkede, da vi var færdige, at det var godt, der ikke var dialog, for det havde ligesom ikke rigtig skabt nogen mening. Det var bedre bare med musikken. 

Hovedpersonen Mr. Morris Lessmore er for øvrigt tegnet med inspiration i stumfilmstjernen Buster Keaton. Det ser man tydeligt. 

Når du ser filmen, så husk på orkanen Katrina, som hærgede i 2005 - blandt andet i Louisiana, hvor filmen foregår. 

Filmen kan ses på YouTube. Den varer cirka 15 minutter. 

Jeg arbejdede med den i et enkelt modul på følgende måde: 

1. Jeg bad børnene bemærke filmens farveskift og hvad der i handlingen udløst dette. 
2. Vi så filmen uden yderligere samtale. (Man kunne sagtens arbejde med forforståelse i en eller anden retning)
3. Jeg har lavet 6 forskellige spørgsmål - og som sædvanlig laver jeg et spørgsmålsark med et spørgsmål pr. ark (plus en illustration fra filmen) blev inddelt i grupper og skulle nu - siddende omkring et bord diskutere spørgsmålene. Jeg ridsede kort "reglerne" for denne type diskussion op - det er jo ret vigtigt, at børnene ikke forestiller sig at nogen skal have ret (i denne diskussion), men at det i virkeligheden handler om at fordybe sig i hinandens meninger og besvarelser. Og ligeledes at alle kommer til orde - at alles mening bliver hørt. Det handler ikke om at blive hurtigt færdige - det handler om at "tømme" spørgsmålet. Der var sat 10 minutter af til diskussion.
4. Vi samlede svarene op på klassen. 
5. Jeg viste dem billedet af Buster Keaton:-)

MATERIALER: 

Link til filmen
Oplæg til filmen (pdf)
Spørgsmål til filmen (word) - (pdf)

bottom of page