Omsorgstema

Det er et gennemgående tema - trivsel.. At skabe fællesskab mellem børn. Og når det er udfordrende; at skabe fællesskab mellem børn, hvor mange har sit eget at slås med - har noget på spil - har manglende overskud. DET er en interessant opgave synes jeg. 

Et af de "redskaber", jeg har brugt gennemgående her i 3. klasse, er OMSORG. 

Vi lagde ud med at tale om og definere OMSORG. Vi fik gjort det tydeligt, hvorfor omsorg er et vigtigt redskab, når man skal skabe et godt klassefællesskab - både som læringsfællesskab og som frikvartersfællesskab.

Så fik børnene lov til at snakke indbyrdes om, hvordan man kan være omsorgsfulde overfor hinanden - og til sidst samlede vi op i plenum. Alle børnenes udsagn skrev jeg ned og formulerede nogle ophæng til klassen med remindere på, hvordan man kan øve sig i at være omsorgsfuld.

Hver uge samlede vi op i klassen og snakkede om, hvem der havde oplevet noget omsorgsfuldt, men også hvem der havde gjort noget omsorgsfuldt overfor andre.

Og til sidst valgte man et af udsagnene, som man ville øve sig særlig meget på i den kommende uge. Alle børn satte sit billede op med en nål ved det udsagn, de ville øve sig på.

Efter den første måned samlede vi op hver 14. dag. Omsorg var noget vi talte rigtig meget om - også i hverdagen, og børnene øver sig stadig på at være omsorgsfulde overfor hinanden. De er absolut også det modsatte, men nu har vi et fællesbegreb, som vi altid kan referere til. Udsagnene bliver hængende i klassen, selvom frekvensen hvormed vi vender tilbage til dem nu er mere varierende. Omsorg er ligesom blevet en del af vores hverdag.


Opfølgende opslag om at være omsorgsfuld og ikke-omsorgsfuld

Måske har du på det sidste oplevet, at flere links her på siden ikke virker. Jeg har nu repareret alle de nyeste. Alt, hvad der ligger under klassetrinnene. Alle sider og links, der ligger under "alt det gamle" tager jeg løbende. Det er et kæmpearbejde, og jeg tager det lidt ad gangen. Hvis der er noget, du mangler, er du velkommen til at skrive, så fixer jeg det, så hurtigt, som muligt - eller sender materialet til dig, hvis jeg ikke lige har tid til at reparere. Du må også meget gerne skrive, hvis du finder døde links.  Kærlig hilsen Ann-Berit

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

Kig forbi min Facebookgruppe

ann-berit.dk