top of page

Sans se skriv - ugeopgaver (11/12)            

Jeg stødte tilfældigt på bloggeren Keri Smith - via DR Kunstklubbernes hjemmeside - og slugte med stor stor interesse alt på hendes blog. Hun er for vild - superkreativt tænkende.. Jeg bestilte straks hendes bog: "How to be an explorer of the world" - og imens jeg læste, fik jeg 1000 idéer, som skulle bruges i 4.a..

Her er eksempler fra bogen... Lækre, inspirerende, sanselige og lettilgængelige opgaver...

   

Jeg lavede en masse opgaver stærkt inspireret af Keri Smiths bog - dog vil jeg pointere, at ingen af dem er direkte kopieret... Tankegangen er helt sikkert lånt og omsat... Men sådan er jeg jo - jeg låner og omsætter - og deler og håber at I omsætter - og deler videre... 

Nederst på siden finder du et link til opgaverne......

Ud af de mange opgaver valgte jeg 16, som jeg syntes fungerede rigtig godt. Jeg kopierede dem i farver til alle eleverne. Jeg lavede et fint kompendie med spiralryg og OPH-forside og bagside. Inde i kompendiet sidder plastiklommer strategisk placeret i forhold til de opgaver, der er foto-dokumenterende. Eleverne skal altså ind imellem udføre en opgave, som skal fotograferes og printes i farver. Disse kan så sættes ind i kompendiet og på denne måde holdes det hele samlet.

Lad mig sige det straks: MINE ELEVER ELSKER AT ARBEJDE MED UGEOPGAVERNE. I hvert fald langt de fleste. 

Og lad mig så beskrive arbejdsgangen...

1) Mandag morgen præsenterer jeg eleverne for ugens opgave. Jeg gennemgår opgaveteksten. Derefter viser jeg dem, hvordan jeg har valgt at løse opgaven med udgangspunkt i en scanning fra mit eget kompendie. Disse scannede billeder lægger jeg i en mappe i elevintra. Så kan de finde dem frem derhjemme.. Jeg fortæller om mine overvejelser omkring form, farve, tekstur, opstilling, valg og fravalg - og jeg gør det meget bevidst, fordi de igennem at blive inspireret af mine valg - udvikler indsigt i de mange muligheders kunst...

2) Jeg fortæller dem altid at opgaverne kan løses let - eller svært. Det kan tage 10 minutter - eller flere dage. Jeg fortæller, at det netop er en af de ting, jeg vil lære dem igennem denne opgaveform - altså at løse en let opgave svært og gerne finurligt.

3) Herefter udleveres kompendierne til eleverne (hvori jeg selvfølgelig har rettet - og kort kommenteret - sidste uges opgave)

4) Nogle elever har brug for at låne kamera - andre har brug for hjælp til farveprint. Jeg laver individuelle aftaler med dem om, hvornår de senest skal aflevere deres materiale til print.

5) Fredag afleverer alle. Jeg samler ind og kommenterer kort - måske påpeger jeg, hvis der er noget i deres opgaveløsning, jeg særligt bemærker. Ind imellem får de et sjovt klistermærke hæftet på.

That's it. Det er ganske enkelt... Det startede som et eksperiment, men det har vist sig, at eleverne får rigtig meget ud af at arbejde med denne opgavetype. De bliver utroligt opmærksomme på detaljer - på hverdagsagtige ting - på de små skæve - på at holde rammen og alligevel bryde den på en finurlig og intelligent måde. Jeg tror, jeg lærer dem at se på deres omgivelser på nye måder - og jeg lærer dem at man kan dokumentere sin verden på flere måder end at skrive en stil. Hver eneste aflevering er en lille fortælling om verden...

Skulle nogle af eleverne ikke aflevere til tiden, så er de forpligtede på at lave to opgaver ugen efter. Jeg retter KUN de opgaver, der afleveres til tiden. Og det virker - de gør det. Alle afleverer (stort set) til tiden. Enkelte gange har elever været forbi mit hus for at smide afleveringen i min postkasse:-)

På et tidspunkt vil jeg bede dem vælge den opgave, de synes, de har løst bedst. Så vil jeg lade dem forberede et kort oplæg - en fremlæggelse for klassen. 
Men der er vi altså ikke nået til endnu.

SANS SE SKRIV

Se eksempler på opgaveløsning herunder:


 

kerismithtop2.jpg
kerismithtop1.jpg
keriemballage.jpg
keriex1.jpg
bottom of page