top of page

Skriveøvelser - november 2018

Evaluering... Det er den store hurdle, når jeg skal undervise i skriftlig fremstilling, for hvordan skal man dog nå at komme grundigt omkring samtlige elever og give dem en brugbar feedback på deres skriftlige opgaver? Og hvis man IKKE giver dem en grundig og brugbar feedback, så kan det nærmest være ligemeget. Så lærer de jo ikke andet end at sidde og skrive sidevis af ligegyldigheder, som man slet ikke orker at rette. Børn i 3.-4. og til dels også 5. klasse kan have en tendens til at tænke, at mængden af tekst er afgørende for kvaliteten, og virkeligheden er ofte en anden. 

Jeg blev i hvert fald træt af at læse mange siders børnetekst - og jeg var frustreret over, at jeg ikke synes, jeg har tid til den der grundige feedback...

Så blev jeg ramt af tanken om kortere tekster. Hvorfor SKAL børn skrive stil??? Er det nødvendigvis topmålet af læring? Så jeg lavede en ramme, der hedder: 

* Et lille oplæg til en skriveopgave

* Et max på 10 linjer

* Store krav til korrekturlæsning før aflevering

* Krav om brug af digitale hjælpemidler

Og det er faktisk rigtig godt. Jeg kan virkelig godt li' det. Der er stadig en del arbejde med at rette, men det tager åbenlyst kortere tid at rette 10 linjer, end det gør at rette 5 sider - og så tillader jeg mig selv at være virkelig grundig.

Alle skriveoplæg ligger i vores klassegruppe i Office365. Altså kan eleverne selv tilgå dem digitalt - uanset, hvor de befinder sig - og ingen smider således papirer væk:-)... Eleverne SKAL skrive i Word i Office 365, for så kan de nemlig dele dokumentet med mig, når de er "færdige". 

Korrekturlæsningen er en vigtig del af del - og pludselig har børnene og jeg en fælles bevidsthed, der hedder, at en tekst egentlig aldrig nødvendigvis er færdig, for man kan blive ved med at forbedre. Den bevidsthed er fantastisk. Hvor mange gange har jeg ikke mødt elever, som skrev EN gang, og så var de færdige. Ikke noget med at kigge på teksten bagefter. Nej, det handlede bare om at blive færdige med opgaven, uanset tekstens kvalitet. 

Men korrekturlæsningen giver børnene andre indgangsvinkler til tekstarbejde... Og det er godt!!!

Her er korrekturlisten:

Når du er færdig med at skrive, skal du læse korrektur. Du er IKKE FÆRDIG, før du har rettet alt, hvad der skal rettes.  

 

Her er en tjekliste: 

 

 • Sæt punktum 

 • Start med stort bogstav efter punktum 

 • Ret dine stavefejl – brug gerne CD-ord, IntoWords eller stavekontrol i Word 

 • Skriv egennavne med stort begyndelsesbogstav 

 • Læs det, du har skrevet, igennem mindst to gange. Læs det gerne højt for dig selv. 
  Få også gerne en kammerat til at læse det igennem – eller læse det højt for dig. LYT  
  efter skrivefejl. Ret dem, hvis du opdager dem 

 • Få CD-ord eller IntoWords til at læse højt for dig. LYT efter skrivefejl/stavefejl. Ret dem, 
  når du finder dem. 

 

Først, når du selv har været igennem hele listen her, må du "aflevere" til Ann-Berit. 

Nogle børn er i starten ikke så grundige med korrekturen. Og så får de den lige tilbage igen. De SKAL først selv gøre det hårde arbejde så godt, som de nu evner, før jeg begynder at "hjælpe" dem med at gøre teksten bedre.

i

Når de så har sendt deres første udkast, så bruger markeringsværktøjet i word, og har forskellige farvekoder. Gul markering betyder at de skal sætte punktum og rette til stort bogstav, grønne, pink og blå markeringer kan være stave- eller skrivefejl. Jeg retter IKKE alt. Det skal være overskueligt for børnene at foretage rettelserne efterfølgende. Nogle gange skriver jeg, hvad de skal rette til, andre gange beder jeg dem selv tænke over det. 

Når de så er færdige med anden korrekturlæsning, så deler de med mig igen. Jeg kan vurdere teksten færdig, og så lægger de den på Min Uddannelse. Jeg kan markere flere rettelser, og så får de teksten tilbage igen, og må arbejde den igennem endnu en gang, inden de SÅ deler med mig. 

Jeg lader dem sjælden rette mere end to gange, men det er mega-sund læring med al den korrektur, og børnene kan godt se, hvordan teksterne forbedres, og det gør dem glade. 

Her er foreløbigt de 10 første skriveoplæg. 

bottom of page