top of page

Tegnsætning                                                           

Nå... Vi må hellere se at tage fat om "nældens rod"...

Tegnsætning er en tung lille djævel at løfte. Jeg har først for alvor taget hul på tegnsætning december 2010 - cirka halvvejs igennem 6. årgang. De må hellere få det lært, inden de kommer i 7. klasse.

 

Her er mit oplæg:  www.wix.com/annberit/tegn

Fordelen ved at tegnsætningsoplægget ligger som hjemmeside er, at det er tilgængeligt for alle altid. Altså kan elever og evt. forældre kigge forbi og få styr på ting, de pludselig bliver i tvivl om. 

Jeg gør altid meget ud af at fortælle mine elever, at den undervisning, de nu skal deltage i, er VIGTIG - grænsende til skelsættende. At det er INTERESSANT og UTROLIGT spændende at lære alt om tegnsætning...  Og flere af dem synes heldigvis, at tegnsætning ER vigtigt... 

Den første time brugte vi på at tale om betydningskomma - det lette komma. Jeg har gjort det så simpelt som muligt. Ikke noget med undtagelser - ikke alt det svære. 

Den anden time repeterede vi kort betydningskommaet og tog fat på SÆTNINGEN. Hvad er en sætning? Hvordan skelner man mellem hovedsætning og ledsætning? Hvorfor er det vigtigt, når man skal sætte kommaer? Herefter fik alle elever udleveret en konvolut med en masse strimler med forskellige sætninger.(se sætningerne) De skulle bruge IKKE-REGLEN til at finde ud af, om sætningerne bestod af to hovedsætninger eller en hoved+led-sætning. De skulle først finde grundled og udsagnsled og derefter sortere i to bunker. Til sidst samlede vi op i fællesskab. Alle fik lektier for 

Tredje time startede med fælles gennemgang af lektierne. Jeg sørger for, at eleverne konsekvent begrunder, hvor kommaet placeres. Det rykker at sætte ord på. Herefter arbejdede eleverne to og to med en tekst uden tegn. Jeg udleverer kun ET ark pr. gruppe. Så arbejder de i højere grad sammen om opgaven. Vi slutter igen af med fælles gennemgang - og sørger for at sætte ord på alt, hvad vi foretager os.

Efterfølgende har eleverne selv skrevet tekster uden tegn. Disse tekster har jeg indsamlet og skrevet i word. Herefter uddeles de til klassekammeraterne, som skal sætte tegn. Det var en udfordrende opgave. Jeg havde stillet flere krav; teksten skulle være ca. 10 linjer; der skulle optræde opremsningskomma og indskudte sætninger. 

Vi har også brugt tid undervejs på at snakke grundled / udsagnsled... Det er jo umuligt at sætte kommaer uden. Og efter disse øvelser + en masse ekstraopgaver i kopi - er børnene i 6.a ret tilfredse med, hvad de har lært. Langt de fleste synes, de har en god fornemmelse af, hvor kommaerne skal sættes. Så griber vi fat i det igen til foråret...

bottom of page