top of page

Lille alfabetiseringsøvelse       

Vi starter ofte dansktimerne med en fælles-aktivitet. 

I dette tilfælde en alfabetiseringsøvelse.

På tavlen har jeg først nogle blandede ord og en linje med punkter, ud for hvilke jeg har skrevet a - b - c... osv.
Så skal vi have placeret ordene de rigtige steder.
På næste side på tavlen har jeg blandede ord uden en linje med bogstaver. 

Når vi har været igennem denne intro får eleverne en side med ordkort, der først skal klippes ud. 10 på hvert ark. Fire ark med forskellige sværhedsgrader.

På de to første ark, starter alle ordene med forskellige bogstaver.
På et ark starter alle ordene med det samme bogstav
På det sidste ark starter flere ord med samme bogstav, men ikke alle.

Nogle børn når alle ark, andre når kun de to første. Men alle får gjort sig erfaringer med at alfabetisere.

fire ark med ordkort

bottom of page