top of page

Fagligt læsekursus    

Et par uger inde i skoleåret gennemlevede "nye 4.a" skolebibliotekets tilbud om et 2 ugers forløb med fagligt læsekursus. Det er en gave til dansklæreren, at sådan et forløb er tilrettelagt, opgaverne er klar, og bibliotekaren følger med som underviser i dele af forløbet.

Vores bibliotekar, Hanne, har fået forløbet fra anden side, og jeg har fået lov at beskrive forløbet, men ikke lægge de færdige opgaver ud, da dette var en klausul fra opgave-forfatteren!!

Mine elever var ELLEVILDE med fagligt læsekursus. De knoklede som små heste stort set hver dag i 14 dage, og ved forløbets afslutning var de slet ikke færdige. De ville bare ha' mere!!

 

OPSTART: Oplæg ved lærer om

  • Hvad er skønlitteratur?

  • Hvad er faglitteratur?

  • Hvordan er en fagbog "indrettet"? (indhold, stikordsregister)

  • Hvordan opstilles disse på biblioteket? Med små sorteringsopgaver på tavlen både inden for forfatteres efternavne og decimaltal-systemet.

Herefter fik eleverne udleveret en mappe til opgaverne med en forside, der var inddelt i felter beregnet til at nedskrive decimaltal, titel og dato for hver fagbog de læste (og dertilhørende løste opgaver). Jeg pålagde børnene, at hver tredje bog skulle læses fra ende til anden, hvorimod de i de to mellemliggende måtte nøjes med at løse opgaverne dertil. Hver gang de læste hele bogen, måtte de farve et dertil indrettet felt på forsiden.

 

I GANG

Vi fik af Hanne udleveret en kasse med forskellige fagbøger. Til hver fagbog var en opgave (1 side). Disse var kopierede i 10 med originalen i plastic-lomme - og placeret i rækkefølge efter decimaltal-systemet i tre ringbind.

Den første fagbog delte jeg ud. Herefter måtte de selv bestemme, hvilke bøger de havde lyst til. Når de havde fået/valgt en bog, skulle de selv finde opgaven i mapperne. Jeg tjekkede opgaven igennem, når de var færdige, og således kunne de springe videre til den næste.

Opgaverne var opbygget på samme måde til hver bog. I 1. del af opgaven skulle børnene finde et bestemt afsnit i bogen i indholdsfortegnelsen og skrive sidetallet ned. Herefter skulle de læse det pågældende afsnit og svare på et par spørgsmål. 2. del af opgaven var nogenlunde ligesådan, men spørgsmålet, de skulle svare på, var formuleret således, at eleverne ikke kunne skrive svaret direkte af efter bogen, men måtte sammenfatte det, de havde læst.

 

EKSTRA

Et par enkelte dage lavede vi oplysnings-kort og satte på vores wonder-wall. Hver gang børnene læste en ny bog, skulle de finde en sjov eller spændende oplysning i bogen, som de ville dele med de andre. Denne oplysning blev skrevet på et stykke farvet karton og hængt på opslagstavlen.

 

PÅ BIBLIOTEKET

I en dobbeltlektion havde Hanne et par grupper på biblioteket til en lille hands-on repetition af skøn- og faglitteraturs placering. Eleverne skulle også finde forskellige decimal-tal på hylderne og nedskrive emne-ord. Imens havde jeg de andre grupper i klassen til div. opgaver. F.eks. opgaver, hvor eleverne skulle sortere forskellige nedskrevne titler (skønlitterære) efter forfatternavne. Der var et par opgaver af forskellig sværhedsgrad. Der var også en fin lille sorterings opgave, hvor eleverne fik udleveret en stak små laminerede kort med en bogs forside og nedenunder skrevet forfatter og titel - og evt. decimaltal. Kortene var en blanding af skøn- og faglitteratur. Gruppen skulle sortere kortene i skøn- og faglitteratur og bagefter sortere de to bunker, skønlitteraturen alfabetisk og faglitteraturen efter decimaltal.

 

AFSLUTNING

Det faglige læsekursus afsluttedes med et billedsøgnings-kursus i EDB. Børnene skulle medbringe deres mapper med alle de løste opgaver. I EDB skulle de, via Googles billedsøgning, finde et billede af et af de "emner", de havde arbejdet med, f.eks. en hund, et rumskib, en borg, en planet, en hest, en hval osv. Dette billede skulle de kopiere og sætte ind i et word-dokument. Under billedet skulle de skrive emne-ord og decimaltal. Siden blev printet ud, billedet klippet ud, og limet op på karton-stykker, som Hanne havde hængt op. Hvert stykke karton var inddelt i f.eks. 00-39, 40-49, 50-59 osv. Børnene skulle selvfølgelig hænge billedet på det rigtige karton, men også placere det hensigtsmæssigt alt efter hvilket decimal-tal emnet har. 58.55 hænger selvfølgelig længere nede på kartonet end 52.15!!

 

EVALUERING

En rigtig god opstart på skoleåret. Langt de fleste elever arbejdede entusiastisk langt det meste af tiden. Der blev læst og skrevet utrolig meget. Børnene roste forløbet meget. Var glade og positive, når vi skulle i gang. Vi arbejdede med det fire ud af fem ugedag i to uger.

bottom of page