Onkel Henrik og den skaldede kat    

Forløb 1. del

FÆLLESSANG: Der var en gammel gubbe

 

 

 

 

 

 

 

Oplæsning af ”Onkel Henrik og den skaldede kat" af Henrik Nordbrandt til og med linje 14.

Hurtigskrivning på tid: ”Hvad sker der?”

Det skrevne præsenteres i 5-6 mandsgrupper

 

FÆLLES:

Genrebestemmelse

Tekstens form

Fortælleren – modtageren

 

I GRUPPER (2-3 personer)

4. klasse: Hver gruppe får et uddrag af novellen (f.eks. en side) 6. klasse: Hver gruppe får hele novellen.

Grupperne skimmer novellerne igennem. OPGAVE: Understreg LØGNE med rødt.

Grupperne fremlægger på klassen. Eleverne skal under fremlæggelsen være opmærksomme på, om de er enige med de andre grupper.

 

OPSAMLING:

Samtale om løgnen i teksten. Hvad kan opklares / afvises? Hvordan?

 

Forløb 2. del

 

FÆLLES:

Samtale om løgn som begreb

 

PARARBEJDE:

Find eksempler i teksten på, hvad der fortælles om onkel Henrik. Hvordan er han? Kan du lide ham? Hvorfor / Hvorfor ikke?

 

OPSAMLING:

Hvad gør ”Og rigtig god aprilsnar” ved historien (og sympatien)?

 

Forløb 3. del

I GRUPPER (2-3 personer):

Hver gruppe får udleveret en lille stak papir med forskellige udsagn. Hver elev trækker et udsagn og bruger 2-3 minutter på at forberede en løgnehistorie med udgangspunkt i udsagnet. Alt afhængig af elevgruppe, kan man give dem rammer at fortælle ud fra, ved f.eks. at sige – hvad sker der før og efter udsagnet?

Efter et par minutters forberedelse fremlægger eleverne deres løgnehistorier for hinanden i grupperne. Herefter vælger eleverne sammen et af kortene.

Ud fra dette kort skriver gruppen en fælles løgnehistorie. Til denne løgnehistorie laves en illustration. På illustrationen skal løgnen være det mest markante – det tydelige – det, der fylder allermest. Denne illustration skal bruges som baggrund / kulisse, når historien fremføres for klassen.

 

Forløb 4. del

FÆLLES:

Samtale om kropssprog, mimik, stemmeføring, som kan bruges til at understrege løgnen.

 

PÅ KLASSEN:

En løgnagtig battle. Læreren lægger ud med at udfordre en elev til at battle i løgn. Man bruger f.eks. udgangspunktet: ”Min far er……” Herefter handler det om at overgå hinanden i løgnehistorier om farmand. Man kan evt. battle på tid. Eleverne battler to og to – enten foran klassen – eller på én gang.

 

 

 


Henrik Nordbrandt

Måske har du på det sidste oplevet, at flere links her på siden ikke virker. Jeg har nu repareret alle de nyeste. Alt, hvad der ligger under klassetrinnene. Alle sider og links, der ligger under "alt det gamle" tager jeg løbende. Det er et kæmpearbejde, og jeg tager det lidt ad gangen. Hvis der er noget, du mangler, er du velkommen til at skrive, så fixer jeg det, så hurtigt, som muligt - eller sender materialet til dig, hvis jeg ikke lige har tid til at reparere. Du må også meget gerne skrive, hvis du finder døde links.  Kærlig hilsen Ann-Berit

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

Kig forbi min Facebookgruppe

ann-berit.dk