top of page

Årsplanlægning 

  

juni 2011

For nylig var der et tema om faglig læsning i Folkeskolen. Jeg læste med stor nysgerrighed og fik på det nærmeste en åbenbaring. Samtidig måtte jeg endnu en gang se mig selv i øjnene og tænke: "Hvor er jeg ikke altid verdens mest velstrukturerede og velovervejede underviser."

Jeg bilder mig selv ind, at jeg alligevel har givet mine elever nogle gode redskaber med på vejen - men jeg kan bare gøre det rigtig meget bedre...

Lad mig starte med tanken om faglig læsning - den dag lynet slog ned... Jeg sidder med min kaffe og mit blad og læser nysgerrigt... Og pludselig læser jeg en udtalelse, der lyder noget i retning af : "Faglig læsning skal jo ikke være et kort forløb i en årsplan. Faglig læsning skal jo være en fast del af undervisningen." - OG jeg har i rigtig mange år haft et kort forløb på min årsplan, der hedder faglig læsning - og jeg skammer mig grusomt, imens jeg straks beslutter at gøre noget ved det.

Og så bliver jeg ramt af tanken om en hel årsplan, der IKKE som sådan består af "klumper" af undervisning, men i stedet skal min årsplan være en struktur - et gitter - et skelet... Noget der gentager sig i faste intervaller. Noget jeg konstant kan bygge ovenpå - på en superstruktureret og superkonsekvent måde... Du kan godt fornemme, at jeg drømmer, ikke?

Det er ikke helt på plads endnu. Jeg har det hele i hovedet - men der ligger det jo også meget godt, tænker jeg.

Min forestilling er, at jeg vil arbejde med faste arbejdsmetoder i løbet af en uge eller et 14-dages interval. Inden for dette interval er der så en fast ugentlig time med analysearbejde (varierende indhold: billeder, tekster, reklamer, internetsider, kortfilm osv). Der ligger også en time hvor vi arbejder med stavning (ganske selvfølgeligt!), en time med fagtekster (notatteknikker, forståelsesarbejde, indgangsvinkler, læseteknikker), en time hvor vi arbejder med mundtlighed (fortælling, højtlæsning, diskussion, meningsdannelse...), en time, hvor vi arbejder med skriftlighed... - en ugentlig fokus på ord og ords betydning/indhold/oprindelse, måske en time, hvor vi arbejder med forskellige genrer?

Og der er sikkert mere - som sagt - det hele ligger i mit hovede - endnu...

Jeg forestiller mig året opdelt i overskrifter - og indenfor alle disse overskrifter ligger så de forskellige arbejdsformer, som jeg VIL omkring og konstant bygge ovenpå.

Hvis vi f.eks skulle læse Bent Haller som forfatterskab - så er der analysetimen, fagteksttimen (kan være tekster om forfatteren eller perspektiverende fagtekster), stavetimen (med udgangspunkt i de tekster vi læser - eller hvad jeg nu når frem til?), skrivetime (meddigtning, omskrivning, anmeldelser, forfatterbeskrivelser), fortælletimen (den mundtlige del, hvor vi læser højt for hinanden, laver læseteater, debatterer), ordfokustimen (hvor sjove, mærkelige, svære ord fra teksterne dissekeres)

Kan I se det for jer?

Jeg kan godt!

Måske bliver det ikke præcis, som det ser ud inde i mit hovede. Men alene tanken gør mig svimmel.

bottom of page