top of page

Dagens dansk - struktur omkring dansk       

Jeg har indrettet klassen, så undervisningens mål - og tegn på læring - bliver så tydelige som muligt. Det er en proces, for jeg laver hele tiden korrektioner. Jeg har lavet forskellige forsøg på at gøre det gennemskueligt og tydeligt for børnene.

Og så arbejder jeg på at blive meget meget bedre til at give feedback og evaluere, for det smutter..... tit..... desværre....

Jeg har - ved hjælp af kartonstrimler - inddelt en af mine opslagstavler i 3 felter. Et læsefelt, Et skrivefelt og et ord-felt. Jeg ved ikke helt, om kategorierne er dækkende endnu. Det kunne jo være så meget. Det er altså stadig under udvikling. (foto følger)

Under hvert felt hænger der en plastiklomme, som er tilpasset A5 og hvor der på forsiden er afskåret yderligere en bue for oven, så man nemmere kan få ting op og ned i lommen.

I de tre felter hænger jeg dagens dansk-aktiviteter beskrevet på et A5ark. Der er en overskrift og en arbejdsbeskrivelse.

Herunder kan du finde to forskellige måder at tydeliggøre danskopgaverne på. Det første har jeg brugt i en kort periode, men fik det alligevel ikke rigtig til at hænge ordentligt sammen, så jeg har udviklet sæt nummer to, som jeg har tænkt mig at indføre i den kommende periode.

På oversigtskortene kan man se hver enkelt danskaktivitet beskrevet. På evalueringskortene skal børnene så evaluere deres egen præstation. 
Meningen med det første sæt kort er, at børnene evaluerer hver aktivitet individuelt. Her kunne der nemlig være op til 6 forskellige danskaktiviteter at vælge imellem. Men jeg var inkonsekvent i forhold til at gennemføre evaluering hver gang, så det blev aldrig en vane. 

Med sæt nummer to er der i højere grad mulighed for begge dele, altså både individuel evaluering og fælles evaluering. Jeg skal lige prøve mig lidt frem og så finde et system, så børnene bliver fortrolige med det.

Måske giver denne beskrivelse ikke mening. Måske giver det lidt mening, når I tjekker filerne ud. De er selvfølgelig i høj grad relateret til en bestemt måde at undervise på, men jeg håber, at I alligevel kan lade jer inspirere af tankerne bag:-)

Dagens dansk sæt nummer 1

Skilte + Evaluering


Dagens dansk sæt nummer 2


Skilte 

Evaluering
 

bottom of page