top of page

Dødshacket - et litteraturarbejde med 6.b - 2020

I forbindelse med forfatterskabslæsning med udgangspunkt i Søren Jessen, har vi læst og arbejdet med "Dødshacket" - den første i serien "Det blå blod". Langt de fleste af mine elever synes, det er en vildt spændende bog, og der er lang reservationskø efter 2'eren og 3'eren på PLC.

Børnene læste bogen uden refleksionslog. Det er en tyk bog for nogle elever, så de fik lov "bare" at læse løs.

De fik 17 dage til at læse bogen - og de fleste nåede det på den afsatte tid. De sidste tre brugte dansktimer på at læse færdig, imens resten af klassen gik igang med at arbejde med bogen. 

Vi arbejder i grupper i 11 forskellige værksteder. Der er 3-4 børn i hver gruppe, altså er ikke alle værksteder i brug hele tiden - ligesom alle grupper ikke når alle 11 værksteder. Jeg har lavet opgaverne, så der er en fast arbejdsgang, der i alle værksteder ligner hinanden. De bliver altså i høj grad selvhjulpne i forhold til at sætte sig ind i opgaverne og komme igang med løsningen. Jeg har også forsøgt at tilrettelægge opgaveløsningen, så alle er nødt til at bidrage. Jeg vil så gerne have alle med. Også dem, for hvem det er svært, og som derfor nogle gange vælger at melde sig ud i stedet for at forsøge - for tænk, hvis man fejlede. Det er alle i gruppens ansvar, at alle bidrager, så man kan ikke løse opgaven ved at lade en eller to gøre arbejdet, for så er den ikke løst.

Gruppen laver een fælles løsning - ikke hver sin. Når man er færdige med opgaven, skal den godkendes af mig - og herefter tager man et billede med sin mobil - og uploader til Min Uddannelse, hvor jeg har lavet afleveringer til alle værksteder. På den måde kan jeg hele tiden følge med i, hvem der laver hvad - og hvor meget de enkelte grupper når.

Nogle af værkstederne er svære for nogle børn, derfor har jeg størst succes, hvis jeg begrænser arbejdstiden til 40 minutter. Derfor når vi også andre ting i dansktimerne sideløbende.

 

Her er et link til opgaverne, samt alle bilag. (publisher)

Her er et link til opgaverne, samt alle bilag. (PDF)

bottom of page