top of page

Ting, jeg er glad for, at jeg har gjort: (i vilkårlig rækkefølge)

 • Jeg er glad for, at jeg allerede ved første forældremøde fik fortalt, at det er mig, der "bestemmer". Jeg tror, jeg sagde noget i retningen af: "Jeg vil jo gerne bestemme, så det kan I lige så godt vænne jer til". Selvfølgelig med et smil på læben, men alligevel med et gran alvor bag. Sådan lige få kridtet banen op til at begynde med.
   

 • Jeg er glad for, at jeg indførte reglen om, at man ikke måtte nægte nogen at være med til at lege. Det har været en meget omdiskuteret regel. Flere forældre har udtrykt skepsis overfor den - og endda talt om at begå overgreb mod barnets ret til selvstændighed. Men i dag kan jeg - især i pigegruppen - se, at den har virket. Det er jeg overbevist om. Den fungerer i praksis således, at hvis en gruppe piger er i gang med en leg, og en anden kommer og spørger, om hun / han må være med, så skal gruppen sige ja. Det betyder for mine piger, at de på nuværende tidspunkt er enormt opmærksomme overfor hinanden. Der er en vandret struktur - i modsætning til pyramiden - så ingen har mere ret end andre - og alle kan komme til orde. Derudover er der ingen i min klasse, der er udenfor. Der er ingen, der bliver mobbet. Der er ingen, der er alene, med mindre de selv har valgt det - (det må man selvfølgelig gerne)
   

 • Jeg er i det hele taget glad for, at jeg har brugt så meget tid på at få det sociale liv i klassen til at fungere. Det er altså godt givet ud, selvom man nogen gange synes, det er en ørkenvandring, når man gang efter gang skal diskutere en hændelse fra frikvarteret. Åbenhed er vigtigt for mig. Altså at tingene bliver sagt. At børnene skal tale for sig selv. I min klasse skal man tale for sig selv. Det hedder ikke: "Han og han og jeg gjorde det og det.." Det hedder: "Jeg gjorde sådan". Man må stå til ansvar for sine handlinger og turde stå frem og sige undskyld - eller i det mindste gøre rede for sin egen rolle i en konflikt. Forsøge at sætte ord på, hvordan og især hvorfor - selvom det kan være svært... Men vedholdenhed belønnes!!
   

 • Jeg har haft "Alle Tiders Dansk" som lærebogssystem. Det har ikke været alt for tilfredsstillende, men jeg er glad for at jeg kun har fokuseret på bogstaverne - og ikke på historien om Tom, som kommer ind i mellem bogstavsangene. I stedet har ví selv lavet læsetekster og fundet andet relevant materiale. På den måde har vi nået alle bogstaverne uden at skulle skynde os.
   

 • Jeg er glad for, at vi har indført reglen om begrænset taletid fra morgnen af. Selvfølgelig skal børnene ha' lov at fortælle eller vise, men i vores klasse får man kun ordet een gang. Det betyder, at børnene skal overveje hvad de vil sige, for er turen først givet videre, kan man ikke få den tilbage igen. (Mine børn kunne fortælle i timevis, hvis jeg gav lov til det)
   

 • Jeg er glad for, at jeg i starten brugte meget tid på at lade børnene skrive. Vi skrev breve og små billedbøger. Børnene dikterede, jeg skrev ned på kladdepapir, de skrev "ind". Det er et stort arbejde for læreren, men lynhurtigt bliver det rutine for børnene at skrive ned - enten fra tavlen eller fra kladdepapir - og afslutningsvis også uden hjælp (for de fleste).
   

 • Jeg er så glad for, at jeg gennemførte story-lineforløbet om "Ole og Koglefolket". Det var det bedste. Jeg vil fremover lave mindst en story-line om året.
   

 • Jeg er glad for, at vi samlede natur/teknik-timerne til et 1½ uge langt forløb om "Vand" - og et "Spirings-emne". Det har været guld værd, at give børnene et sammenhængende undervisningsforløb, frem for enkeltstående oplevelser.

Ting, jeg gerne ville have gjort anderledes:

 • Jeg ville have struktureret mine værksteder anderledes. Der har jeg været alt for sjusket og ikke konsekvent nok. Faste ugedage med værksteder - og med færre værksteder ad gangen. Jeg troede, jo flere at vælge imellem, jo bedre, men det gjorde, at børnene mistede overblikket og blev utrygge. Det skal der laves om på i 2.klasse.
   

 • Jeg ville have organiseret "læs-med-dit-barn-hjemme" noget bedre. ABse-bøgerne har været frilæsningsbøger - og børnene har i ulige tempi selv stået for at bytte. Jeg ville gerne have lavet to faste bog-bytte-dage. F.eks. så børnene fik en bog i postkassemappen tirsdag - og en ny fredag - og så havde forældrene bare at få læst bøgerne sammen med børnene. Nu har jeg nogle børn, som stort set ikke har fået læst noget hjemme.
   

 • Jeg har været for dårlig til at forlange af børnene, at de skulle passe på tusser og limstifter. Det har resulteret i ødelagte tusser og indtørrede limstifter. I 2. klasse deler jeg børnene ind i grupper (bordgrupper) á 5 elever, som for hver gruppes vedkommende får ansvar for "egen" værktøjskasse.
   

 • Jeg vil til næste år lade børnene sidde i længere tid ved siden af den samme. Vi har skiftet pladser lidt for tit i år - og for nogle elever skaber det utryghed. Jeg vil lade børnene sidde i 4-5 mandsgrupper i op til ½ år, hvor de sidder med de samme børn, men måske på forskellige pladser - og med indbyrdes pladsskifte.
   

 • Jeg vil lave fastere rammer omkring lektier. Lave en lektiemappe eller en lektiebog, så forældrene bedre kan gennemskue, hvornår og hvilke lektier børnene skal lave.

bottom of page