top of page

Grammafredag - 4.b - januar 2018

Igennem de første tre skoleår har vi haft så meget fokus på læsning - læseløft af de svageste læsere især - og nu er det på tide at tage fat i ordklasserne for alvor - at få dem på plads. Jovist har vi ind imellem arbejdet med at lære ordklasserne at kende, men det bliver til små dyp uden egentlig sammenhæng....

I det nye år har vi gramma-fredag i en lang periode. Første fokus er ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord og bindeord. Og denne gang tager vi dem alle på een gang. Jeg har været igang i et par uger - og har opdaget at det måske først giver mening for børnene i 4.b, når vi ikke kun arbejder med navneord for sig - og så fremdeles. Det giver mening, når vi har fokus på alle 5 ordklasser, for så lærer vi også for alvor at skelne mellem de forskellige ordklasser og hvad der kendetegner dem hver især.

Jeg starter timerne op med klasseundervisning. 

Jeg bruger denne præsentation: ordklasser

Første gang en gennemgang af de fem ordklasser ud fra præsentationen. Efter gennemgangen er der nogle fællesøvelser, først skal de indsætte et ord fra en bestemt ordklasse - dernæst skal får de en sætning ad gangen, hvor de skal definere de enkelte ords tilhørsforhold. 

Til sidst får de en makkeropgave. F.eks. har jeg kopieret side 3 i præsentationen og blæst den op i A3 - en til hvert makkerpar. De får små sedler og skal nu skrive ord, der passer til de forskellige ordklasser - vel at mærke på tid. Efter 10 minutter blander de kortene og bytter med makkerparret overfor - som så skal sortere ordene. Til sidst bytter de tilbage og retter hinandens sortering. 

Det har været yderst effektivt. Flere børn synes, de har meget bedre styr på de enkelte ordklasser nu - end tidligere.

.....

GRAMMADAGE - februar 2018 - bøjnings-træning

Når jeg i dette afsnit kalder det grammadage - er det selvfølgelig fordi det også kan være GRAMmandag - eller GRAMMAtirsdag:-) Men i hvert fald så nåede jeg til et sted, hvor vi for alvor skulle have taget hul på bøjninger indenfor alle de ordklasser, vi nu lige havde fået styr på. Og jeg lagde virkelig mit hovede i blød for at finde veje ind til mere interessante og lærerige måder end at sidde med ark og bøje i skemaer. Jeg HAR jo læst, at denne metode netop ikke er den optimale, men at børnene skal lære det i anvendelse. Men vi har altså lige været igennem et NARNIA-forløb, som vi afsluttede med at lade børnene skrve fantasy-fortællinger, og jeg forsøgte at nå rundt og undervise dem i alt muligt, imens de skrev - og det var overhovedet ikke tilfredsstillende, fordi jeg jo aldrig nåede alle børn. Så jeg besluttede mig for at vælge den nemme løsning i forhold til bøjningerne - og en mandag morgen, fik jeg en pludselig idé, som jeg førte ud i livet - med stor succes - få timer senere.... Det er virkelig ikke en særlig fantastisk idé, for den er egentlig helt simpel - men jeg kan godt sige jer, at børnene i 4.b knoklede. De bøjede verber i massevis og tiden blev udnyttet effektivt for alle. Havde jeg givet dem hver især et kompendie med ark, så har jeg i hvert fald 5 elever, som ikke får lavet noget som helst. Og som klapper sammen efter ganske kort tid - og flere vil hurtigt følge. De ER bare ikke særligt udholdende... Og så dog... for der skete noget... Nu skal I høre:


Jeg har kopieret ca. 20 forskellige opgaver fra diverse materialer. 8 opgaver om navneord. 10 opgaver om udsagnsord og 6 blandede opgaver. Hver opgave fik et "nummer" - f.eks. N1 (navneord 1) - U1 - eller BL1.. Alle opgaver fik hver deres plastiklomme (hvor jeg har klippet en del af åbningen på den ene side, så det er lettere at få fat i opgaverne), og hvert opgavesæt fik en tidsskriftkassette. Alle opgaverne er valgt, så man i hvert fald skal bruge mindst 20-25 minutter på at løse det hele. Børnene blev delt i makkerpar - efter arbejdsindsats og forståelsesniveau. Hvert makkerpar har en mappe med et skema, hvori de noterer når en opgave er færdiggjort og godkendt. 

Det lyder ikke som raketvidenskab - og det er det heller ikke. Det, som fik alle børn til at knokle som små heste, var belønningen. Hver gang et makkerpar har løst en opgave, så optjener de 4 minutters pause. Hver gang en opgave er godkendt af mig (og det bliver alle opgaver - og børnene skal rette alle fejl), så må man skrive 4 minutter ind i sit skema under optjente minutter. Et makkerpar skal holde pause sammen, men må gerne holde pause med andre makkerpar. Man behøver ikke bruge alle sine minutter, men skal selvfølgelig være enige. Der er således en spalte i skemaet til at notere anvendte minutter, så man kan holde regnskab. 

Jeg har indkøbt 10 billige digitale æggeure, så et makkerpar får et æggeur i lommen med den ønskede pausetid. Man må KUN holde pause i grammatiktimerne - det dur jo ikke, at man lige smutter midt i matematik:-). "Kan man så holde pause en hel time?", spurgte en af eleverne. Og svaret er "JA". Hvis bare man har optjent tid nok. 

Og I skal se de her børn knokle løs med ordklasser og bøjninger. De samarbejder og de er dybt fokuserede. Især er det interessant, at de drenge, som normalt står helt af overfor at sidde med ark og blyant - de er OPSLUGTE... Nogle af børnene laver også grammatikopgaver i studietid - men selvfølgelig kun hvis makkeren er enig. 

Indtil videre har det være en virkelig god idé. For det får alle til at arbejde maximalt. Og selvom jeg synes, jeg har en klasse, hvor de fleste arbejder mest muligt det meste af tiden, så er der også børn, som er udfordrede af forskelligt - og som forhindrer sig selv i at deltage i noget, som er hårdt arbejde, eller som de ikke lige synes, de er gode til. 

Men det her..... Det virker altså.... endnu!

Her er skemaet. Det er helt basis, men så kan I se det - som PDF - som PUBLISHER-FIL

bottom of page