top of page

Et lille forløb med kortfilmen: "Vildfugl"         

Jeg brugte 2x2 lektioner på at arbejde med kortfilmen Vildfugl, som ligger på Filmstriben.OPLÆG

Jeg skrev VILDFUGL på tavlen og lod børnene overveje, hvad mon filmen handler om - med den titel. Der var rigtig mange gode forslag til handlingen - og flere af børnene nærmede sig faktisk filmens egentlige handling ret godt. 

FILM

Jeg lod børnene se filmen - den varer 26 (eller er det 28) minutter. Der var ingen egentlige opgaver undervejs - ingen notater, der skulle tages, men jeg bad dem skærpe opmærksomheden, fordi vi efterfølgende skulle arbejde med at analysere og fortolke filmens handling - og det kræver altid, at man "holder godt øje".

ARBEJDET

Jeg har lavet danskmakkerpar. Jeg kan godt li', at børnene tænker i par - og tænker højt. På den måde udvikler de hinandens tanker - de lærer af hinanden - de hjælper hinanden med at forstå - og de holder hinanden fast i arbejdet. 

Til denne aktivitet har jeg lavet en masse spørgsmål - både analyse- og fortolkningsspørgsmål. Hvert spørgsmål står for sig selv på et halvt A4 med plads til at skrive en besvarelse under spørgsmålet. Jeg havde kopieret 5 eksemplarer af hvert spørgsmål og hængt dem op i plastiklommer på en stor opslagstavle. 

1. DEL AF OPGAVEN

Man sætter sig med sin danskmakker. Man skiftes til at hente et spørgsmål, man har lyst til at besvare. Dernæst er det makkeren der vælger. Inden man skriver noget som helst, taler man svarene / svarmulighederne igennem - og først derefter skriver man svaret på arket - og henter et nyt. Vi arbejdede på tid. 20-25 minutter i alt. 

2. DEL AF OPGAVEN

3 danskmakkerpar (altså 6 elever i alt) sætter sig i en gruppe med deres respektive besvarelser. Eleverne fremlægger deres besvarelser for hinanden. Hvis nogen har besvaret de samme spørgsmål, diskuterer de svarene - både hvis de ligner hinanden, men især, hvis de er forskellige. Hvis de er forskellige, må hvert makkerpar begrunde deres svar overfor resten af gruppen.

3. DEL AF OPGAVEN

Grupperne vælger 3-4 besvarelser, de vil fremlægge på klassen. De vælger ud fra, hvad de synes har været interessant at diskutere i deres lille gruppe - ud fra hvad de synes har været gode svar. Fremlæggelsen på klassen giver anledning til klassesamtaler. 

4. DEL AF OPGAVEN

Flere elever havde spørgsmål til filmens handling, som ikke figurerede blandt mine. Disse spørgsmål stilles højt - og klassen forsøger at besvare - alle byder ind med egne tanker. Eventuelt diskuteres 30 sekunder med sidemakker før vi byder ind i fællesskabet.

EVALUERING

Jeg spørger ofte eleverne, hvad de synes om netop denne måde at arbejde på. I dette tilfælde gav flere elever udtryk for, at det var rigtig dejligt, at spørgsmålene stod enkeltvis på sedler, som man kunne vælge efter interesse. Både fordi det var overskueligt (i modsætning til et helt ark med  mange spørgsmål) men også fordi det var dejligt at kunne vælge spørgsmål efter, hvad man har lyst til at svare på - eller efter hvad man ved, man kan svare på.

HER KAN DU HENTE SPØRGSMÅLENE - pdf publisher

bottom of page