top of page

Læsning 11/15                        

Nå...

Så blev jeg grebet af den hellige ild. 

Jeg har læst en bog: "Flydende læsning i praksis" - og den er ret fantastisk synes jeg. Her er endelig en bog, som jeg helt konkret kan bruge både til at stramme op på mine tanker og min læseteori, men også til at konstruere læseundervisning med.

Så nu har jeg forsøgt at strikke noget temmelig struktureret sammen til mine elever.

1) Jeg har LUSet alle børn. I min klasse fordeler børnene sig således mellem LUStrin 9 og LUStrin 12 her i de første uger af november:

2 elever på LUStrin 9 
5 elever på LUS 10
5 elever på LUS 11
12 elever på LUS 12

Til hver elev har jeg lavet en læsemappe. 
Der er en del elementer i mappen.
Nogle har jeg selv lavet.
Nogle har jeg lovligt printet fra download-materialet til bogen "Flydende læsning i praksis." I bogen beskrives anvendelsen af siderne.

Her kan du hente siderne, jeg selv har lavet.

Forside - skabelon (publisher)

Personligt mål og arbejdsplan

Når man skal fra LUStrin x til LUStrin x skal man

Liste over, hvilke danskaktiviteter, der understøtter de enkelte arbejdsområder (publisher)


Der udover har jeg to ark fra Flydende læsning i praksis - download:

"Hvordan bliver jeg en god læsemakker"
"Log over den direkte vurdering af en elev"


På arket med listen over danskaktiviteter, tager jeg delvist udgangspunkt i mine egne materialer, delvist i forskellige øvelser med ordkort. Herunder får du en forklaring på hver enkelt aktivitet med eventuelle links til materialer:

Jeg træner læsehastighed ved at


Øve mig i gen-læsning. Læs en bog. Læs hvert afsnit 2-3 gange.I bogen står der ret tydeligt, at genlæsning er en væsentlig øvelse. At øve sig på at læse en tekst i stedet for bare at læse en tekst en enkelt gang og så videre til næste. 

Øve mig i hurtig-læsning. Vælg en meget let bog. Du skal kunne læse alle ord. Læs den mindst to gange i træk, så hurtigt du kan.Denne aktivitet har vi brugt før i et læseforløb. Det er helt enkelt. Børnene finder bøger, som de kan læse uden problemer. Gerne et LUStrin under, hvad de plejer at læse. De læser bøgerne hurtigst muligt - og de læser dem to gange.

Øve mig i at læse hurtigt. Hver gang jeg læser "forkert" eller stopper op, skal jeg starte forfra på sætningen, indtil jeg læser den helt flydende og hurtigt.Børnene vælger en bog, der passer til deres LUStrin. De læser fra begyndelsen. De skal stoppe op, hver gang der er et ord, de ikke kan læse straks. De skal bruge deres indøvede læsestrategier til at læse ordet. Så skal de starte forfra på sætningen og læse indtil de møder et nyt ord, som de skal bruge tid på at læse. Så starter de forfra, indtil hele sætningen er læst færdig.

Tid-tagning. Find en ukendt tekst. Tag tid på, hvor meget du kan læse på 1 minut. Øv teksten mindst 4 gange. Gerne med en makker. Tag tid igen.
Børnene skal mærke fornemmelsen af, at når man øver en tekst, læser man hurtigere og mere flydende. Resultater indføres i et skema i læsemappen.

Jeg træner læse, stave og skrive ord ved at 

lave makker-diktat med diktat-hæftet. Jeg har lavet en serie makker-diktat-hæfter, som børnene er rigtig gode til at bruge. De øver ikke ordene på forhånd, da det i høj grad handler om at få dem til at bruge deres lydkendskab og samtidig også deres stavelses-kendskab, når de staver.

lave makker-diktat med ordkort (120 ord, lydrette ord, blandede ord)
Makker-diktat med ordkort er i princippet det samme, som med diktathæfter. Her skiftes eleverne til at trække et kort, læse det højt og lade makkeren skrive det. Bagefter retter de det i fællesskab.

Lave Læs og lær (1. klasse) og (2. klasse). Læs og lær er en række hæfter, jeg har lavet, primært efter børnenes ønsker. Det er vel en slags moderne læs og forstå, som jeg kan huske dem fra min barndom, bare lidt federe. Mine elever elsker dem. De synes også, de lærer noget, når de læser bøgerne. De kan fremstå ret forskellige, men jeg udvikler også konceptet løbende.

arbejde i opgavehæftet. Jeg har samlet en række opgaver, som er nøje udvalgt i forhold til rim-øvelser, stavelses-deling, forlyde mm. Det kalder vi "opgavehæftet" og her arbejder man bare derud-af.

skriftes til at læse ordkort højt med en makker. De samme ordkort, som anvendes ved makker-diktat med ordkort kan bruges i denne nemme øvelse, som børnene også elsker. De sidder 2-4 børn omkring en masse ordkort med "billedsiden" ned mod bordet. De skiftes til at trække et kort, som skal læses. Hvis man kan læse det, må man beholde det. Ellers skal man lægge det tilbage og vente til det igen er ens tur.

øve 120 ord med en makker. Den er egentlig mage til ovenstående, men jeg har taget den med på børnenes liste, fordi vi har lavet den over tid - og de kender øvelsen under denne titel. Jeg har masser af kort med 120 ord (og de bliver snart skiftet ud med 500 ord), som børnene træner ved at læse højt for hinanden. 

lave opgaver, hvor man tæller stavelser og prikker vokaler og laver diktat med ordene.Jeg laver en række opgaver, hvor børnene træner stavelsesdeling. Det er en ret vigtig øvelse. Hvert ord som stavelsesdeles og prikkes, skal efterfølgende dækkes til og genskrives i hæftet.

Jeg træner skrivning ved at 

lave Min skrivebog (1. klasse) og (2. klasse) Jeg har produceret en del "Min skrivebog om.."-hæfter efter børnenes egne ønsker. De er højtelskede af mange elever, der elsker at skrive om specifikke emner. Produktionen fortsætter, for efterspørgslen er stor.
Her skriver børnene frit fra leveren. De skriver korte tekster.

lave Min-historie-skrive-bog : med skriverammer eller fri. Jeg har produceret nogle "historie-skrive-bøger" - en, hvor rammerne er givet på forhånd - eller dele af rammerne. Andre dele skal børnene selv udfylde, inden historien påbegyndes. Der er mange linjer, så der er plads til længere historier. Denne øvelse er kun for børn på LUStrin 12 (tror jeg)
En anden skrivebog, hvor der er fri skrivning.  Man skal bare altid først lave historiens skelet først. Forud for alle skrivesider er der en side, hvor børnene udfylder information om hovedpersonen - og en fortællefisk.

skrive korte historier i forfatterhæftet (8s)  (12s) Forfatterhæfterne er en skabelon, jeg har lavet, hvor børnene selv tegner og skriver. Der er ikke så mange linjer

lave Læs og Skriv
I Læs og Skriv skal man først læse en fagtekst - og derefter enten gen-skrive teksten. Skrive om hovedpersonen - eller en anden given opgave i forhold til teksten. Det er en "bog-form", som jeg skal have udviklet løbende. Tanken er ny, så der er ikke så meget at vælge imellem endnu.
  
  
 

bottom of page