top of page

Min diktatbog    

Vi skal træne stavning og skrivning. 
I 2.b har vi i en periode lavet makker-diktater. 
Børnene er blevet sat sammen i makkerpar, så de er på nogenlunde samme niveau.
De får hver en diktat-ordbog og en tilhørende diktat-skrivebog.
De skiftes til at diktere en række ord for hinanden.
Hvis Pernille f.eks. dikterer diktat 1 for Tilde, så dikterer Tilde diktat 2 for Pernille. Næste uge bytter de så.
Pernille dikterer alle 10 ord i diktat 1. Tilde skriver ord for ord. 
Bagefter retter Tilde og Pernille i fællesskab ordene. 
Hvis et ord er skrevet forkert, skal Tilde skrive det igen i bogstavhuset ved siden af ordet.

Jeg har indtil videre lavet 5 diktathæfter.

De to første har blandede ord. De andre har ligesom et tema.

På 2. årgang har vi igennem en periode haft læsevenner fra 8.c.
Hver elev i 2.b er makker med en elev fra 8.c. 
8.c kommer på besøg 30 minutter hver uge. Her læser de små højt for de store. 

Nu skifter vi aktivitet, så de store laver diktat med de små og hjælper dem med at rette og have opmærksomhed på bogstavernes lyde, endelser og stavemåder. 


Diktathæfterne:

Diktathæfte med blandede lydrette ord 1

Diktathæfte med blandede lydrette ord 2

Diktathæfte med 120 ord i stigende sværhedsgrad

Diktathæfte med lydrette ord på 1-3 bogstaver

Diktathæfte med små lydrette sætninger

bottom of page