top of page

Nikkis hjemmeopgaver

Lad mig starte med at slå fast. Nikki hedder ikke Nikki i virkeligheden. I min beskrivelse af Nikki bruger jeg ikke han eller hun, så derfor kan teksten virke en smule klodset, men det gør jeg for at beskytte min Nikki.

Nikki er et sejt barn, men også et barn, der i høj grad kæmper. Kæmper, fordi Nikki er umoden i forhold til sin alder. Og kæmper, fordi Nikki ikke bare er ordblind, men helt, vildt og voldsomt ordblind. Her i 4. klasse kender Nikki stadig ikke alle bogstavers navne, og tro mig. Jeg har forsøgt på alle måder at undervise Nikki, men huskestrategierne er helt styrtet sammen, så det, vi øver den ene dag, bliver ikke rigtig lagt ind på hylderne, for der er ligesom ikke etableret hylder i hukommelsen til at placere den slags ting. 

Nikki kan ikke læse. Nikki kan ikke skrive. Nikkis ordforråd er ikke helt alderssvarende. Men Nikki kæmper - og selvom vi først tester for ordblindhed her i 4. klasse, har Nikki selv sat ord på, at "jeg er ordblind", så sådan har vi talt om det lige siden starten af 2. klasse. For vi var ikke i tvivl, og det var Nikkis forældre nok heller ikke. De har ikke været klar over omfanget af Nikkis ordblindhed. Men i fællesskab arbejder vi for at gøre det bedste for Nikki.

Derfor fik Nikki meget tidligt lært at bruge LST i form af sin telefon. Den bruger Nikki til at læse med. Og efterhånden som Nikki accepterede sin skæbne, kom telefonen mere og mere i brug. Jeg har lavet mange særlige opgaver, hvor Nikki skulle øve sig på at læse med telefonen - og diktere til telefonen, ord som så kunne skrives af.

Nikki laver ofte ikke det samme som de andre børn. Det kan Nikki ikke. Men så øver Nikki sig på sine LST-færdigheder, for det får Nikki bare brug for at mestre.

Nikki er også talblind. Det må vi egentlig ikke kalde det, for det findes vel ikke som sådan, så vidt jeg har forstået. Men Nikki ER talblind. Kender ikke navnene på tallene over 10. Nikki kan bruge en gangetabel. Men Nikki kender ikke tallenes navne.

DERFOR fik NIkki andre opgaver, når de andre fik hjemmeopgaver. Men Nikki har også brug for at føle sig som en del af det fælles, så jeg begyndte i 4. klasse at lave særlige versioner af hjemmeopgaverne til Nikki. Og Nikki laver dem troligt uge efter uge - og efter moderens udsagn er Nikki glad for opgaverne. Der er aldrig konflikter omkring det.

Her er de opgaver, jeg indtil nu har lavet til Nikki. Der er ikke Nikki-versioner af dem alle, så I må nøjes med disse. De er skræddersyede til Nikki, så det er ikke sikkert, de passer til jeres elever. Men her kan I i hvert fald se dem.

Mine staveord om bronzealderen

Mine staveord om jernalderen

Fra jernalder til vikingetid

Mine staveord Brachiosaurus

Mine staveord Spinosaurus

Mine staveord Stegosaurus

Mine staveord Svaneøglen

Mine staveord Tyrannosaurus

Mine staveord Velociraptor

Mine staveord Middelhavet

Mine staveord Det indiske Ocean

Mine staveord Sahara

Mine staveord om Himalaya

Mine staveord om Amazon-floden

Min hjemmeopgave om Cheops-pyramiden

Min hjemmeopgave om Angel Falls

bottom of page