top of page

Ole Lund Kirkegaard teater - 3. årgang - 2022

Som afslutning på et danskfagligt forløb om Ole Lund Kirkegaards forfatterskab, laver vi på 3. årgang en teaterforestilling med udgangspunkt i et manuskript, som jeg har skrevet til formålet. 

Vi er 67 børn. Vi arbejder primært på projektdage. Her er vi nemlig 6 voksne - 3 pædagoger og 3 lærere - til rådighed. 

Hvis du ikke ved, hvad projektdage på Mølleskolen er, så får du lige en hurtig forklaring her: 

Alle årgange på Mølleskolen har en ugentlig projektdag. De ligger fordelt fra tirsdag til fredag. Alle årgange har den samme ugedag igennem hele skoleåret. I indskolingen har vi vores pædagoger med. Derfor er vi en rigtig god bemanding denne dag. På mellemtrin har man en årgangspædagog med, som årgangen og pædagogen efter aftale bruger bedst muligt alt efter indhold. I overbygningen har man en lærer pr. klasse til rådighed. 

Årgangene samarbejder om projektdage. Det er altså ikke klasselærerdage, men noget man gør som årgange. Man har en hel dag - for indskolingens vedkommende fra 8-13 - til rådighed til et projekt, hvor vi skal have et højt fokus på design og kreativitet, engineering, virksomhedsbesøg og andet ud af huset. Ledelsen prioriterer, at vi IKKE afholder fagdage.

Lad mig sige med det samme: "Det er en skoledag, som stort set alle børn på min årgang ELSKER". Selvfølgelig afhængig af indhold. Kan varmt anbefales.

Nå - tilbage til teater.

STRUKTUR FOR FORLØBET

Vi har lavet 5 blandede hold med cirka 12-13 elever. Hvert hold har en fast tilknyttet voksen. Et hold har en ekstra voksen, som kan gå fra og lave "brandslukning" for de elever, som har svært ved at fastholde opmærksomheden igennem en hel formiddag (og de findes:-). De kan så bygge rekvisitter eller enkle kulissedele. 

Vi har lånt lokaler i vores mellemtrinsklub, så tre hold har fast base i klasseværelserne - og de sidste to hold befinder sig i klubbens lokaler. 

Vi arbejder 4 projektdage med teater-træning på holdene - og øver desuden replikker og sange i den almindelige danskundervisning (som nogle små 20-minutters indslag)

DAGENS STRUKTUR

Hele årgangen mødes hver projektdag klokken 8.00 til morgensamling, hvor vi øver de to sange, der udgør intro og afslutning. De er skrevet af min kollega, Stinne. 

Efter samling går vi i teater-grupperne og laver dagens arbejde, indtil spisetid, hvor vi igen mødes i klasserne og spiser 12-mad. Man holder altså 10-pause med sin teatergruppe og 12-pause med sin klasse. Dagens sidste 45 minutter er man i egen klasse med egen lærer og pædagog. Her skriver vi logbog (det gør vi altid efter en projektdag). Logbogen består af en tekst om, hvad man har lavet/lært - og en tegning. De sidste 20 minutter samler vi op på dagens oplevelser i fællesskab. Måske lidt højtlæsning. Eller hvad børnene lige har behov for.

MANUSKRIPTET

Fortællingen starter med Ole Lund Kirkegaard, der som en slags fortæller, kommer ind på scenen. Han taler lidt om en historie, han gerne vil skrive, men mangler idéer. Derfor spørger han børnene til råds. Det gjorde OLK, da han var skolelærer, så det er en oplagt del af vores fortælling. De børn, som giver ham gode råd, har vi filmet. De vises på storskærm, som også fungerer som en slags kulisse. Vi filmer primært de, børn, som ikke har så mange replikker eller som ikke bryder sig om at være på scenen. De får selvfølgelig lov selv at bestemme, om de vil eller ej.

Fortællingen handler om Frode, Albert, Topper, Ivan Olsen og Virgil, som er ved at lave de hæslige slønglers klub. Dem møder man i første scene. Her er også nogle piger, som udspionerer dem. Og så kommer Orla Frøsnapper forbi. Han vil gerne være med, men afvises, og det lægger grund til de udfordringer han giver, når man møder ham senere i forestillingen. 

Imellem hver scene møder man Ole Lund Kirkegaard igen. Han kommer ind og skal skrive videre på historien. Hvordan skal han nu komme videre? Hele tiden må han spørge børnene til råds.

Det ringer ind, og børnene går i klasselokalet, hvor de prøver at få læreren til at flippe ud med papirfly, fjollede kommentarer og selvfølgelig remoulademadder. Læreren flipper dog ikke ud. Sådan var Ole Lund Kirkegaard netop som lærer. 

I tredje scene er drengene på pærerov i smedens have. De bliver hele tiden forstyrret af forbipasserende. Heksen, Irene TV og frøken Ravn, Ivan Olsens far, Hr. Olsen og selvfølgelig Orla Frøsnapper. Drengene bilder Orla ind, at de graver efter en skat, og han overtager skovlen og går straks i gang. Selvfølgelig kommer slagteren og købmanden og overrasker ham. De hiver ham ud af scenen. Og drengene samler frugt, for nu skal de på markedspladsen

I scene 4 er drengene gået på markedspladsen for at se cirkus. Her optræder den stærke Mr. Strong - nogle akrobater og badutspringere og til sidst kanonkongen Don Krauss.... Men ak - nogen har gemt sig i kanonen... Selvfølgelig Orla Frøsnapper, som bliver skudt ud (igen - på skærm- noget med green screen og en trampolin) Pigerne er også i cirkus og drengene kommer til at prale med, at de ved, hvor der gemmer sig en tohovedet drage. 

I sidste scene tager drengene pigerne med ned til møllen, hvor den tohovedede drage gemmer sig. De snuser sig frem til den (for den stinker) og så bliver de selvfølgelig venner alle sammen - også med Orla, som gemmer sig. Og forestillingen ender med at alle leger sammen og er glade. Ren idyl..

TANKER OM DET HELE

Vi har skrevet et grundstykke - som hver gruppe så har redigeret i forhold til, hvor mange børn der var på holdet - så noget er blevet skrevet til - nogle roller er faldet ud osv. Men det var nu ikke stort besvær at få det til at passe. Børnene fik lov at ønske roller - mindst tre. Og alle fik deres ønske opfyldt. Vi måtte efterfølgende skrive ekstra roller ind - men heldigvis til glæde for de børn, som rollerne blev skrevet til (Irene TV og frøken Ravn, f.eks.)

De fem drenge er ikke de samme gennemgående skuespillere, men spilles af forskellige børn i hver scene. Det gør sådan set alle de karakterer, som dukker op flere gange. Vi har også forsøgt at gøre de fleste roller små. Drengene har lidt flere replikker - ligesom skolelæreren også har. Ellers er antal replikker nok mellem 2-6 for de fleste karakterer

 

Vi lavede holdene ud fra børnenes ønsker om FÅ REPLIKKER, MELLEM REPLIKKER eller MANGE REPLIKKER. Vi sørgede for (ud over de selvfølgelige hensyn i forhold til elevrelationer) at have elever med få, mellem og mange på alle hold.

...

Vi har stort set ingen kulisser i stykket. Kun 5 træer lavet af grene, som er stillet ned i spande med sand. Vi vil ikke bruge tid på at fokusere på at lave kulisser - heller ikke denne gang. Men have rigtig meget fokus på kropssprog, stemmebrug og sceneoptræden. 

Børnene finder selv det meste af kostumet. Vi hjælper hinanden, hvis der er noget, der bliver for svært. Drengenes kostumer har vi lærere på forhånd farvekodet - sådan at de har 5 forskellige farver t-shirts og mørke shorts eller bukser på. Ivan Olsen har en blå t-shirt med et hvidt I malet på maven. Dem har vi købt (billigt).

Jeg vedlægger vores rekvisitliste. Den kan selvfølgelig se forskellig ud afhængig af, hvem der laver teater. Men I kan måske lade jer inspirere.

I skrivende stund har vi endnu ikke OPFØRT stykket. Jeg mangler altså at fortælle jer om den sidste projektdags indhold og afslutning med forestilling osv. Den får I selvfølgelig, når vi når dertil.

...

RESSOURCER

Manuskript - første udkast

Manuskript - udkast to (med rollebetegnelse fra vores elever. På den måde er det let at skifte navnene ud)

Liste over praktiske ting (rekvisitter med mere)

Undervisningsplaner for de første tre projektdage

Introsang

Afslutningssang

Her kan du høre melodien til vores Mølleskolesang.

bottom of page