top of page

Jeg har lært noget om observationsøvelser  

 

Observationsøvelser

Med Per lavede vi forskellige observationer på børnene. Primært for at finde ud af

1) HVEM tager ledelse?

2) HVORDAN tager vedkommende ledelse?

Man kan lære meget ved at lægge mærke til, hvem af eleverne, der tager ledelse i forskellige situationer. Ind imellem blev jeg faktisk temmelig overrasket - både positivt og negativt - andre gange gik det præcis som jeg havde forventet.

Jeg vil her fortælle om et par af øvelserne.

BYG ET TÅRN AF SUGERØR
Eleverne blev inddelt i fire grupper (vi er 16 elever). I hver gruppe valgte Per og jeg en gruppeformand på forhånd. Det blev fire af de elever, der til daglig skaber mange konflikter for gruppen og hinanden. Da eleverne var blevet delt op i grupper, tog vi formændene med udenfor. De fik følgende informationer:
1) Det gælder om at bygge det højeste tårn
2) Tårnet skal kunne stå af sig selv
3) Man må kun bruge sugerør og tape
4) Man må få flere sugerør, når man har brugt dem, man har.

Formændene skulle nu formidle informationerne videre til gruppen. De var altså de eneste, der fik informationerne. Grupperne fik nu ca. 15-20 minutter at bygge i. Det var interessant at se, hvordan de forskellige formænd fik formidlet budskabet videre - og ydermere hvordan grupperne arbejdede forskelligt. Nogle lagde taktik - andre prøvede sig frem - en tredje gruppe lavede ingenting - ingen tog ledelse overhovedet, da formanden viste sig ikke at kunne klare opgaven - og den fjerde gruppe arbejdede rigtig godt sammen og fik til sidst bygget det højeste tårn. I sidstnævnte gruppe var de dygtige til at fordele opgaverne imellem sig, så en klippede tape af og satte på bordet, en anden formede figurer, der skulle danne grundlag for tårnet og så videre. Andre gruppe arbejdede hele tiden på det samme og fik ikke struktureret opgaven, og dermed nåede de ikke så langt.

Da Per og jeg evaluerede på opgaven, stod det klart, hvem af de fire "formænd", der var dårlige ledere og dårlige til at kommunikere, og hvem der faktisk kunne påtage sig opgaven.

MENNESKESKABTE FIGURER
Eleverne fik at vide, at under denne øvelse måtte de ikke tale overhovedet. Alt skulle foregå i stilhed.
De stod på gulvet i en stor gruppe og fik at vide af "Lederen" (lærer), at de skulle danne en cirkel. Herefter en firkant - og efter dette en trekant. Observationerne viste - igen - hvem der tog ledelse - og på hvilken måde de gjorde det - OG hvordan de andre reagerede.

Efter første del af opgaven, hvor hele gruppen skulle samarbejde i stilhed, blev eleverne delt i tre og nu skulle de skrive ord på tre bogstaver - hver gruppe eet bogstav.

- MIS
- OST
- TAK

Og til sidst blev der valgt en formand (en af de stille piger), som i hver gruppe skulle sørge for at dirigere de andre på plads i bogstavet - OG de måtte gerne tale sammen. Især under den sidste øvelse, hvor eleverne måtte kommunikere, gik det rigtig galt for nogen. Een pige fik slet ikke lov at tage ledelse i sin gruppe, da de andre ikke lyttede. Meget interessante observationer her.

RADIOBILERNE
En øvelse gik ud på følgende: På gulvet dannedes en cirkel af penalhuse (eller andet forhåndenværende - måske en kridtstreg). Eleverne var sammen i par. Den ene skulle have bind for øjnene og befinde sig inde i cirklen. Den anden skulle befinde sig udenfor cirklen og på lærerens signal skulle de udenforstående styre eleverne med bind for øjnene rundt i cirklen UDEN AT DE RAMTE HINANDEN, blot med stemmen (højre, venstre, stop....)


 

bottom of page