top of page

Opgave 1: Et barndomsminde

Du skal skrive en tekst, der handler om et minde fra din barndom.

Det kan være noget, du kan huske, eller noget du har fået fortalt.

Du skal skrive det som en personlig beretning. 

Du skal overveje dit anslag og gøre læseren nysgerrig på din tekst fra første linje.

...

Din tekst må højst være 15 linjer.

Når du har skrevet teksten SKAL du:

1) tjekke alle ord for stave- eller slåfejl. Du kan få det læst op af CD-ord og lytte dig frem.

2) tjekke, om du har sat punktummer og startet alle sætninger med stort begyndelsesbogstav.

3) find alle udsagnsord og kig efter, om de ENTEN står i nutid ELLER datid. Du må passe på ikke at blande tider.

Først når du HAR været grundigt igennem tjek-listen her over, må du dele med Ann-Berit på 365. Skriv annx0477, så finder du mig.

Det kan tage lidt tid, før du får respons, så du må gerne starte på næste skriftlige opgave. Du skal dog lave de rettelser, jeg beder dig om i responsen. 

Så skal du dele med mig igen, så du kan få teksten godkendt. 

Først nu må du lægge den ud i Min Uddannelse under skriftlig dansk < ann-berit.dk/skriv > opgave 1

bottom of page