top of page

Opgave 2: Et brev til skolelederen

Du skal skrive et brev til Kristian Toft.

Det skal handle om noget, du gerne vil have ændret på skolen. 

* Noget nyt til legepladsen eller skolegården

* En bestemt slags mad i Madfærd

* Bestemte aktiviteter i idræt

* Flere projektdage

* Nogle rettigheder for børn i 6. klasse

Du skal skrive det som en argumenterende tekst.

Du skal finde argumenter for og imod. 

Du skal kunne argumentere for dine påstande.

Du skal angive dine kilder.

Du skal være overbevisende:-)

Husk, at et brev har en særlig form. Man starter og slutter på en bestemt måde.

Din brev må højst være 20 linjer.

Når du har skrevet brevet SKAL du:

1) tjekke alle ord for stave- eller slåfejl. Du kan få det læst op af CD-ord og lytte dig frem.

2) tjekke, om du har sat punktummer og startet alle sætninger med stort begyndelsesbogstav.

3) find alle udsagnsord og kig efter, om de ENTEN står i nutid ELLER datid. Du må passe på ikke at blande tider.

Først når du HAR været grundigt igennem tjek-listen her over, må du dele med Ann-Berit på 365. Skriv annx0477, så finder du mig.

Det kan tage lidt tid, før du får respons, så du må gerne starte på næste skriftlige opgave. Du skal dog lave de rettelser, jeg beder dig om i responsen. 

Så skal du dele med mig igen, så du kan få teksten godkendt. 

Først nu må du lægge den ud i Min Uddannelse under skriftlig dansk < ann-berit.dk/skriv > opgave 2

bottom of page