top of page

Opgave 4: En naturbeskrivelse

Du skal skrive en tekst på mindst 15 linjer - højst 20 linjer.

Din tekst skal være en beskrivelse af natur. Du må gerne selv finde på din naturbeskrivelse, men du må også gerne lade dig inspirere af et bestemt sted, du kender. Du kan måske endda tage derud og opleve naturen, før du skriver din tekst.

Din beskrivelse skal indeholde billedsprog. 

Billedsprog er f.eks. sammenligninger: "...stærk som en bjørn." - "...smuk som en rose."

Billedsprog er også besjælinger, altså når man gør ting levende og giver dem menneskelige egenskaber: "Træerne strakte deres tynde grene ud efter ham."

 

Når du har skrevet din tekst SKAL du:

1) tjekke alle ord for stave- eller slåfejl. Du kan få det læst op af CD-ord og lytte dig frem.

2) tjekke, om du har sat punktummer og startet alle sætninger med stort begyndelsesbogstav.

3) find alle udsagnsord og kig efter, om de ENTEN står i nutid ELLER datid. Du må passe på ikke at blande tider.

Først når du HAR været grundigt igennem tjek-listen her over, må du dele med Ann-Berit på 365. Skriv annx0477, så finder du mig.

Det kan tage lidt tid, før du får respons, så du må gerne starte på næste skriftlige opgave. Du skal dog lave de rettelser, jeg beder dig om i responsen. 

Så skal du dele med mig igen, så du kan få teksten godkendt. 

Først nu må du lægge den ud i Min Uddannelse under skriftlig dansk < ann-berit.dk/skriv > opgave 4

bottom of page