top of page

Små danskaktiviteter i 1.c 

I løbet af et skoleår finder jeg på mange små - måske løsrevne - danskaktiviteter fra løb til små spil.

Min plan er at lægge dem alle her. Nu må vi se, hvor lang listen når at blive, inden skoleåret er omme.

Det er IKKE stor kunst. Men måske kan du alligevel bruge materialet eller idéen til noget.

August 2020 - Rimløb

Billederne hang jeg op på et afgrænset område af legepladsen. Helt simpelt i plastiklommer med malertape. Børnene skulle i makkerpar gennemføre løbet med ét rimordsark ad gangen. Først skulle de finde tre ord, der rimer på is og skrive dem på arket. Dette skulle godkendes af mig, før de fik et nyt år, hvor de så skulle rime på sne. 

Det tog omkring 20 minutter i alt og virkede fint.

August 2020 - Klip og lim vokalerne a-i-u

I forbindelse med læsning af "Bogstavtyven" arbejder vi med vokalerne. I den forbindelse skal børnene lave denne lille opgave. Der er 18 billeder, der alle indeholder eller starter med a-i-u. Der er 3 ark med felter. Børnene klipper billederne ud og limer dem ind på de rigtige felter.

September 2020 - Klip og lim lydrette ord

I morgenbånd laver børnene morgenopgaver. Jeg har lavet disse, dels for at træne lydrette ord, men også for at træne at klippe med saks. Flere af børnene har virkelig brug for klippetræning:-) Og de er ret vilde med opgavetypen.

November 2020 - Vendespil med sætninger (dyr)

Vi arbejder med danskværksteder to gange om ugen. Her er en af aktiviteterne vendespil. Der er vendespil med lydrette ord - og så er der vendespil som dette. Der er 6x8 ord - jeg har delt dem i tre spil med 2x8 ord i hver.

bottom of page