top of page

Tanker om - struktur (10/15)    

Jeg interesserer mig rigtig meget for at skabe struktur. Faktisk er det mere vigtigt end det faglige indhold. 

Struktur, siger du? Hvad mener du lige med det?

Tjah... Nu du spørger... Så er det faktisk også et lidt vidtrækkende begreb for mig. For det handler om at skabe rammer for børnene, så deres adfærd i læringsrummet er rettet mod ... det at lære noget - at lade sig undervise - at deltage - og IKKE imod, hvad deres venner laver. Jeg har et stærkt ønske om at skabe bevidsthed om, hvornår vi er i et læringsrum, hvor vi alle er elever, og hvornår vi holder frikvarter, hvor vi alle er klassekammerater, OG hvornår man har fri og kan dyrke sine venner. 

Når man går i 2. klasse, så betyder venner ret meget - og for nogle børn meget mere end for andre (altså i læringsrummet). Det forstyrrer rigtig meget, når man hele tiden skal forholde sig til sine venner - eller til dem, man ønsker at blive venner med - eller til dem, man ofte skændes med. 

Ud over det, er jeg virkelig optaget af, hvordan jeg skaber rum I UNDERVISNINGEN til at forholde mig til elever med behov for særlig opmærksomhed. Jeg synes IKKE om "støttecenter-tanken", hvor en såkaldt ekspert fra støttecenteret kom og tog en eller flere elever ud - og måske kun en gang om ugen - og så kunne denne gruppe sidde og lave Rasmus Staveteknik (som i hvert fald er fra 70'erne - ikke?) eller på anden måde få særlig faglig støtte. MEN hvad rykker EEN GANG OM UGEN? 
Min kollega Lene og jeg arbejder med at skabe strukturer, hvor børnene arbejder selvstændigt igennem 40-45 minutter, så man har tid til flere gange om ugen at have særlig opmærksomhed på enkelte elever. Det er såmænd ikke noget stort og odiøst. Det er faktisk ret simpelt. 

Det lugter lidt af ugeskema-revolution - og så alligevel ikke. Lene og jeg arbejder lidt forskelligt, men med det samme udbytte.


Jeg er lige startet på dette forløb for efterårsferien, så jeg har ikke de store erfaringer endnu - men absolut masser af tanker omkring det.
I 2.b starter vi hver elev mandag morgen med at udfylde et skema for ugens arbejde. Afhængig af den afsatte mængde tid i løbet af ugen skal hver elev vælge 3-4 danskaktiviteter. Jeg har en række aktiviteter, som tidligere er introducerede og dermed kendte - og enkelte nye aktiviteter tilføjes løbende. 
Hver mandag har jeg 6-7 aktiviteter, de kan vælge imellem. 

Det kan være: 

Læs og forstå/ Læs og lær
Min skrivebog
Forfatterhæfte
Træn 120 ord (med ordkort og makker)
Makkerdiktat
Farv indenfor stregerne
Staveord solo (med billedkort med ord)

Når man har skrevet sine aktiviteter ind i skemaet (og har skrevet navn på), sætter eleverne skemaerne på opslagstavlen (de er A5-størrelse) og så har alle en arbejdsplan. Og nej, man må ikke vælge den samme aktivitet flere gange (endnu). Lige nu arbejder vi bare med at få strukturen op at køre. Når det hele kører, og alle er selvkørende - og det kræver - for nogle mere end andre - at vi har øvet det rigtig mange gange, så tænker jeg, at jeg er frikøbt til at træne med 1-2 elever, som har brug for ekstra opmærksomhed i forhold til f.eks. læsestrategier, lydstrategier, stavestrategier osv.

På sigt skal vi arbejde os hen imod at børnene sætter mål for ugen. Jeg vil øve disse tre ting, fordi jeg vil blive bedre til....
Eller - jeg vil blive bedre til... Derfor vil jeg lave den og disse øvelser, så jeg kan dygtiggøre mig. 

Måske noget med kategorier - skrive - stave - læse... Og så vælg fra hver kategori... Der er mange muligheder.

Det vil vise sig med tiden:-)

....  

bottom of page