top of page

Indenfor Udenfor         

Efter mine 7 ugers inklusions-studier har jeg været lidt optaget af at vise børnene, hvad det egentlig er, jeg er blevet undervist i. Hvad handler det egentlig om, det der inklusion?

Da min første uge tilbage på skolen var uge 6, strikkede jeg et ugeforløb sammen med overskriften INDENFOR UDENFOR FÆLLESSKABET - og med kortfilmen: Butterfly Circus som omdrejningspunkt.

Her er forløbet, som jeg gennemførte det. 
Notebooktavlerne er mine daglige dagsordner og er med til at skabe overblik over dagens arbejde for børnene - og ikke mindst for mig. 
De kan nok ikke bruges direkte af jer derude, men I kan i hvert fald se, hvordan jeg præsenterer undervisningen for børnene...

DAG 1 - En lektion.


Tavle-oplæg indenfor udenfor (som PDF)

Første dag tilbage på arbejdet. Børnene er helt fantastiske. Forløbet med vikaren har været superfint (dejlig pige) og dermed er der ikke noget at samle op. Jeg vælger at tro på, at det er mit lange arbejde med klassens fællesskab, der bonger ud her. At børnene i 6.a har det godt med hinanden og at det dermed er lykkedes at skabe trivsel og tryghed for alle i en klasse, der som udgangspunkt var præget af dårlige samværs-vaner og eksklusion på eksklusion på eksklusion...

Nå... Arbejdet med temaet INDENFOR UDENFOR starter med en lille brain-storm. Hvad tænker du på, når du hører INDENFOR UDENFOR FÆLLESSKABET. Børnene samtaler 1 minut med sidemakker og vi samler det hele på klassen. Jeg bruger ofte, at de skal tale med sidemakkeren i 30 sek. eller 1 minut - så får alle sagt noget - eller de hører makkeren sige noget, som de kan tænke videre over - og på den måde har mange noget at byde ind med i klassesamtalen. 

Vi bruger en del tid på at tale hierakier. Jeg fortæller børnene, at jeg har en fornemmelse af, at mange synes det er naturligt, at der er et "trekant-hieraki" i en klasse - og at bare de to, der sidder på toppen er gode forbilleder for resten, så er det en god klasse - og så er hierakiet godt. Jeg fortæller, at jeg ikke bryder mig om denne form for klassestruktur, fordi man har to der sætter dagsorden og en stor flok lemminger, der ikke selv tør tænke eller tage en selvstændig beslutning, fordi de lige skal vente og se, hvad der sker i toppen... 
Jeg tegner et "lagkagehieraki" - det er ligesom tre lange lag, der er lige tykke. Jeg fortæller dem, at jeg synes, vores klasse er denne slags hieraki. Og så spørger jeg: "Hvis nu vi skal løbe hurtigt, hvem ligger så øverst i hierakiet?" En lille håndfuld børn rækker hånden op. "Hvem ligger i bunden?" Andre børn rækker hånden op - jeg selv inklusive. "Hvis nu vi skal skrive en lang historie?"... Andre børn ligger øverst i hierakiet. Pigen, som er læse/skriveudfordret tør godt række hånden op, da jeg spørger, hvem der ligger nederst. "Hvis vi skal slå vejrmøller?" - "Så ligger du nederst", siger Ali smilende. Sådan taler vi os igennem "lagkagehierakiet", som har gennemsigtige lag, hvor man kan synke ned og flyde op og ligge lidt i midten afhængig af, hvad vi foretager os. 

Det giver anledning til at lang samtale om at udnytte hinandens muligheder i stedet for altid at fokusere på det dårlige... Jeg elsker de her børn:-)

DAG 2 - Dobbeltlektion


Impro-skuespil - oplæg (Som PDF)

Jeg deler børnene i fire grupper efter alfabetisk orden. Hver gruppe får følgende opgave:

I løbet af 35 minutter skal alle have et lille impro-skuespil parat ud fra titlen INDENFOR UDENFOR FÆLLESSKABET.
Ingen tid til at skrive replikker. Alle skal have en rolle og så skal der bare spilles. Alle stykker skal indeholde en eller anden form for lydkulisse: sang, musik, rap, digtoplæsning... Og alle stykkerne SKAL slutte midt i et dilemma. Ingen må tænke i slutninger eller løsninger.
Efterfølgende viser hver gruppe deres skuespil og vi taler i fællesskab om, hvordan og især hvem der har ansvar for at hjælpe. Vi taler også om, hvem der egentlig har brug for hjælp. Samtalerne føres i vidt forskellige retninger. Det er fedt.
Det hele tager i alt 80 minutter - og det kører som smurt. Alle arbejder aktivt. Alle deltager. Alle bidrager.. Jeg elsker de her børn:-)

Lektie til DAG 5 : Interview  (Som PDF)

DAG 3 -Dobbelt lektion


Tavle: oplæg til filmen (som PDF)
Link til FILMEN med danske undertekster

Vi skal se filmen Butterfly Circus. Den tager 22 minutter. Jeg holder først et oplæg om USA i 1930 - Krakket - Depressionen - og hvordan det bredte sig til resten af verden. Vi taler også om den økonomiske krise i verden i dag og sammenligner - især taler vi om, hvorfor det ikke er gået så galt denne gang, som det gjorde i 30'erne. Jeg fortæller dem selvfølgelig, at jeg synes, det er vigtigt, når man ser en film - eller læser en bog, der foregår på en anden tid end nutiden - at vide noget om den historiske tid. Det giver en bedre forståelsesramme for film/bog.
Jeg bruger notebook-tavlen til at indlede - fortæller kort om handlingen og personerne - bare så børnene er klar på, hvem der er hvem. Jeg har forskellige ting, de skal have særlig fokus på undervejs i filmen. Og så ser vi filmen. Egentlig ville jeg helst have vist dem filmen en bid ad gangen og så haft løbende diskussioner undervejs, men mandag var nettet nede i hele Skanderborg Kommune, så jeg var nødt til at ændre på programmet. 
Eleverne ELSKER filmen. Jeg bliver faktisk selv en lille smule rørt hver gang jeg ser den. Den sætter bare gang i de store følelser. 
Vi havde efter filmen en kort opsamling på fokuspunkterne - og så har jeg nogle billeder på notebook-tavlen, som jeg gerne vil have, at de forholder sig til - bare sådan en hurtig omgang: "Hvad tænker du?"

DAG 4 - Dobbelt lektion


Tavleoplæg: Efter filmen (Som PDF)
Arbejdsspørgsmål til filmen (Publisherfil)  (Som PDF)

Jeg har kopieret alle arbejdsspørgsmål og hængt dem enkeltvis (altså A5-format) i plastiklommer i klassen. 5 af hver. 
Jeg præsenterer dagens arbejde. Først tager vi en kort opsamling på filmens handling. Herefter en kort opsamling på vores tanker om filmen. Jeg har inddelt eleverne i makkerpar - hvert makkerpar går op til spørgsmålene og vælger et hver - forskellige selvfølgelig. Når alle har et kort, er der 10 minutters walk-and-talk, hvor de skal gå en tur rundt om skolen og diskutere de to spørgsmål, de har valgt. Hvis de bliver "færdige" med at diskutere, skal de tale om filmen generelt. Det er forbudt at hyggesnakke. Tilbage i klassen skal makkerparret sætte sig sammen. De skal skiftes til at hente et spørgsmål, som bringes tilbage til bordet. Makkerparret SKAL diskutere svaret på spørgsmålet først og herefter SKRIVE svaret ned. Det er en øvelse, der sikrer, at de hurtige ikke bare skriver svarene uden at vende det med makkeren. På denne måde tvinger jeg igen alle til at være aktive og samtidig får alle en mulighed for at forholde sig og deltage. Efter 20 minutter (eller deromkring) samler jeg børnene. Fordi jeg har min makker UFFE med om torsdagen, kan vi dele klassen i to og sætte os med hver sin gruppe til den store opsamlingsdiskussion. Andre gange har jeg bare taget den på klassen, men når vi deler i to, kommer flere til orde. Alle medbringer deres svar. I gruppen hører vi hinandens svar - og bidrager med egne tanker og svarmuligheder. 
Til sidst samles vi i klassen, hvor vi evaluerer på, hvilke arbejdsformer, vi har været igennem, og hvad man lærer af at arbejde på denne måde. Eleverne finder altid ud af, at de har forskelligt udbytte - og nogen arbejder bedre, når de sidder på deres flade, imens andre lærer mere, når de er i bevægelse. Det giver en god fornemmelse af, at vi har forskellige behov. Vi slutter af med at evaluere på egen indsats. 

DAG 5 - En lektion

Vi samler op på interviews, som børnene har lavet hjemme. Jeg inddeler børnene i 5 grupper. I hver gruppe skal de fortælle om deres interviews og sammen skal gruppen lave en FÆLLESSKABETS 10 BUD - hvad kendetegner et fællesskab? Hvilke betingelser skal være til stede? Hvad kræver det af deltagerne? Fælles opsamling på klassen.

bottom of page